مرور برچسب

تاب آوری اهواز

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز بر اضطراب

برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی است که با هدف بررسی اثربخشی  تاب‌آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب ۴۵ نفر از دانش‌آموزان دختر ۱۴-۱۳ سال پایه هفتم در شهر اهواز صورت گرفته…

تاب آوری در بحران

تاب آوری در بحران به همت اداره کل بهزیستی استان خوزستان  در مجتمع فتح المبین اهواز برگزارشد این دوره آموزشی به  ارزش ۹۰۰۰ نفر ساعت بلافاصله پس از سیل خوزستان توسط اداره امور آسیب دیدگان اجتماعی کشور برگزار شد  تمامی مددکاران…

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

سازمان‌های مردم‌ نهاد یا NGO به عنوان سازمان‌هایی غیرانتفاعی شناخته می‌شوند که مستقل از دولت، به فعالیت‌های داوطلبانه می‌پردازند. این سازمان‌ها برای اهداف مختلفی فعالیت می‌کنند، از جمله فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی، آموزشی-پژوهشی، مذهبی، زیست…