مرور برچسب

تاب آوری خوزستان

تاب آوری در بحران

تاب آوری در بحران به همت اداره کل بهزیستی استان خوزستان  در مجتمع فتح المبین اهواز برگزارشد این دوره آموزشی به  ارزش ۹۰۰۰ نفر ساعت بلافاصله پس از سیل خوزستان توسط اداره امور آسیب دیدگان اجتماعی کشور برگزار شد  تمامی مددکاران…

تاب آوری در سیل

برای ما گویی سیل، متولیِ سازمانیِ مشخصی ندارد و اغلب هماهنگی بین بخشی سازمانهای متعدد مورد انتظار است که آنهم به دلایل عدیده آسان بدست نمی آید.

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

سازمان‌های مردم‌ نهاد یا NGO به عنوان سازمان‌هایی غیرانتفاعی شناخته می‌شوند که مستقل از دولت، به فعالیت‌های داوطلبانه می‌پردازند. این سازمان‌ها برای اهداف مختلفی فعالیت می‌کنند، از جمله فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی، آموزشی-پژوهشی، مذهبی، زیست…