مرور برچسب

تاب آوری هیجانی

مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان

دلبستگی به والدین همچنین به‌واسطه راهبرد مقابله‌ای کناره‌گیری تاب‌آوری هیجانی را به شکل مثبت و به‌واسطه راهبرد مقابله‌ای اجتنابی و تنظیم شناختی منفی تاب‌آوری هیجانی را به شکل منفی پیش‌بینی می‌کند

نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری “افراد مبتلا به HIV”

نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری "افراد مبتلا به HIV" ابتلا به عفونت HIV همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد واکنش های متفاوتی به این وضعیت نشان می دهند. پژوهش حاضر با هدف…

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه است تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم تعادل  و یامنفی سازی هیجانات انسان است .آنگاه روشن میشود که تنظیم هیجان در تاب آوری روانشناختی از چه…