مرور برچسب

تنظیم شناختی و تاب آوری

تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر

هلال احمر  در سراسر جهان با تعریف تاب‌آوری به عنوان توانایی افراد، جوامع، سازمان‌ها یا کشورها برای پیش‌بینی، کاهش تأثیر، مقابله و بهبودی از بلایا و بحران‌ها بدون به خطر انداختن چشم‌انداز بلندمدت فعالانه درگیر ارتقای تاب‌آوری بوده است.