مرور برچسب

سامره خطیب

خودگویی مثبت برای تاب آوری کودکان

خودگویی میتواند در هر فرصتی مورد استفاده واقع شده و کارآمد باشد فرصت های بدست آمده لزوماً خوب و خوشایند نیستند خود گویی های مثبت یک شیوه مهم برای افزایش تاب آوری کودکان است این ابزارساده ای است که کودکان میتوانند براحتی تمرین کرده و یاد…