مرور برچسب

family resilience

باشگاه تاب آوری ، خانواده و معنویت

باشگاه تاب آوری ، خانواده و معنویت محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در یادداشتی از با محوریت معنویت و مذهب  در باشگاه تاب آوری نوشته است : خانواده ها چگونه در مقابله با سختی، گرفتاری و مشکلات ، فقدان و تروما

تعریف تاب آوری خانواده

مفهوم تاب آوری خانواده، به ظرفیت خانواده برای مواجه شدن و مدیریت کردن شرایط دشوار، شامل داشتن منابع خانوادگی که آنها را قادر می سازد تا با سختی ها مواجه شوند و قوی بمانند، اطلاق می شود.

تاب آوری خانواده چیست ؟

  تاب آوری خانواده چیست ؟ تاب آوری خانواده مسیری است که در مواجهه با استرس ها و انطباق پذیری طی می شود که باید هم در زمان حال و هم در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. تاب آوری خانواده ارکان، ابعاد، منابع و…

بحران و تاب آوری خانواده

دکترمحمدرضامقدسی با همکاری  سپیده سلطانی پور کارشناس ارشد روانشناسی (کارگروه مترجمین خانه تاب آوری ) با طولانی شدن قرنطینه خانگی و الزام در رعایت فاصله اجتماعی، شرایطی پدید آمده که بیش از پیش تاب آوری خانواده را در همه…

پرسشنامه استاندارد تاب آوری خانواده

پرسشنامه استاندارد تاب آوری خانواده (سیکبی، ۲۰۰۵) این مقیاس یک ابزار استاندارد (fras) مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده برای اندازه گیری تاب آوری خانواده است که به وسیله­ سیکبی (۲۰۰۵) بر اساس نظریه سیستمی تاب آوری خانواده والش (۲۰۰۳)…

مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده

مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین مدلی ازتاب‌آوری خانواده مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شده است. روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه‌ای انجام شده است. ۲۳ زوج با…