اثربخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید زنان

0

اثربخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی زنان سالمندان مقیم سرای سالمندان

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مولفه های تاب آوری در اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان شهر قزوین انجام شد.

روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون ? پس آزمون با گروه کنترل بود.

روش نمونه گیری در دسترس با واگذاری تصادفی بود. از ۵۰ نفری که در دو آسایشگاه حضور داشتند تست به عمل آمد و از بین این افراد تعداد ۳۰ نفر که دارای اضطراب بالا و امید به زندگی پایینی بودند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.

به گروه آزمایش ۹ جلسه آموزش مولفه های تاب آوری ارائه شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

ابزارهای سنجش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه امیدواری اشنایدر بود.

داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش تاب آوری در کاهش اضطراب مردن و افزایش امید به زندگی موثر است

(P<0/01.). بنابراین با توجه به نتیجه تحقیق حاضر، میتوان برای ارتقای امید به زندگی و کاهش اضطراب مرگ سالمندان ، تابآوری را به آنها آموزش داد

 

اثربخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی زنان سالمندان مقیم سرای سالمندان

اثربخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی زنان سالمندان مقیم سرای سالمندان بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری اضطراب مرگ یک مفهوم روانشناختی است که به ترس ناشی از آگاهی مردن اشاره دارد. این ترس، به عنوان Thanatophobia نیز شناخته می‌شود و در سطوح مختلف تجربه می‌شود. افراد دچار اضطراب مرگ، با تفکرات و احساسات شدیدی درباره مرگ و از دست دادن جان خود روبرو می‌شوند. برای مقابله با این نوع ترس، روش‌های درمانی مانند روانکاوی و دارودرمانی به کمک افراد مبتلا به این نگرانی‌ها می‌آیند.

برای درمان اضطراب مرگ، تکنیک‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانند مؤثر باشند. بر اساس منابع ارائه شده، تکنیک‌هایی مانند روانکاوی، دارودرمانی، تمرینات ذهنی، روانشناسی مثبت، و مشاوره با روانشناس از جمله روش‌های موثر برای کاهش این نگرانی‌ها هستند. همچنین، تکنیک‌های هیپنوتیزم درمانی نیز می‌تواند به کاهش ترس از مرگ کمک کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × دو =