مرور رده

اثربخشی آموزش تاب آوری

مقالات تاب آوری معتادان

مجموعه مقالات تاب آوری معتادان آرشیو شده در خانه تاب آوری ایران که میتواند در مدلهای درمان اعتیاد ، میزان اثر بخشی روشهای آموزش تاب آوری و سایر متغیرها برای پژوهشگران و سایر علاقه مندان مفید باشد .

نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب آوری اجتماعی شهروندان

تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی گروه ها یا جوامع برای مقابله با فشارها درمواجهه با تغییرات را می باشد در سال های اخیر به مبحث تاب آوری اجتماعی توجه ویژه ای شده است. افزایش توانایی های فردی، تاب اوری فردی و به دنبال آن تاب آوری اجتماعی را…

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر تاب آوری نوجوانان

آموزش مهارت های تفکر مثبت به صورت معناداری موجب ارتقای میزان شادکامی و تاب آوری نوجوانان دختر بی سرپرست می شود به نظر می رسد که آموزش مهارت های تفکر مثبت می تواند به طور موفقیت آمیزی برای توانمند سازی نوجوانان بی سرپرست دختر مورد استفاده…

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری زنان

به نظر میرسد مادران مجردی که فرزندانی سالم و موفق تربیت کرده اند کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار موضوع اصلی تحقیق بوده است

اثربخشی آموزش تاب آوری بر احساس غربت

احساس تنهایی و غربت هم در بین دانش‌آموزان و دانشجویان به‌ویژه دانشجویان غیربومی، موضوعی شایع است. تقریباً 65 درصد از دانش آموزان غیر بومی احساس تنهایی می کنند و 7 تا 10 درصد با اشکال شدید تنهایی مواجه می شوند.