انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC )

0

انجمن تاب آوری افغانستان

انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC )

این انجمن بمنطور توسعه تاب آوری در بخشهای چهارگانه : تقویت نهادهای رسیدگی کننده به حوادث ، آگاه سازی و افزون سازی آمادگی برای مقابله با حوادث ، تاب آوری خانواده و تحقیق و پژوهش در تاب آوری محیط زیست افغانستان در سال ۲۰۱۴ تاسیس گردید.

انجمن تاب آوری افغانستان اولین پروژه خود را با مشارکت نهادهای بین المللی در حوزه های پیش گفته و با مشارکت چندین سازمان و وزارتخانه دولتی از جمله وزرات علوم ، کشاورزی ، آب و انرژی ، کار و امور اجتماعی ، محیط زیست و در نهایت اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در چند استان از جمله ، کابل ، بدخشان و بلخ و بامیان و سمنگان آغاز کرده است.

اولین پروژه تاب آوری افغانستان تا سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت .

توسعه تامین و امداد اجتماعی ، کمک به امرار معاش خانواده های آسیب پذیراز جمله اهداف مورد اشاره در این پروژه تاب آوری است .

تاب آوری مردم افغانستان به علت درگیری­های طولانی مدت، آمار بالای بیجا شدگی، تأثیرات بیماری کووید-۱۹، بلایای طبیعی مکرر از جمله خشکسالی و تشدید فقربه سطح غیرقابل تحملی رسیده است. حدود ۶۵٪ از افغانستانی ها  در داخل و خارج از این کشور  کودکان و جوانان هستند.

عدم دستیابی به توافق صلح در افغانستان و مهارخشونت‌های فعلی منجر به بیجا شدگی بیشتر در داخل کشور همچنین کشورهای همسایه و فراتر از آن خواهد شد.

ایران و پاکستان میزبان نزدیک به ۹۰ درصد افغانستانی‌های بیجا شده هستند که در مجموع بیش از دو میلیون پناهنده ثبت شده را شامل می­شود. هر دو کشور دسترسی به سرزمین و حمایت از پناهندگان افغانستانی همراه با ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی از طریق سیستم های ملی را مجاز می­دانند. مهمان نوازی و سیاست‌های فراگیر این دولت­ها در طول دهه‌ها و نسل‌ها نباید دست کم گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.