بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد ، در اهمیت تاب آوری زنان

0

بیانیه دبیرکل سازمانبیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد ، در اهمیت تاب آوری زنان

بیانیه دبیرکل، آنتونیو گوترس:
حریم و حرمت زنان در قدرتمندی جوامع و تاب آوری آنان از ضروریات است.

ترجمه: سپیده سلطانی پور کارشناس ارشد روانشناسی و عضوکارگروه مترجمین خانه تاب آوری

همه گیریِ جهانیِ ویروس کرونا موجب رنج وصف ناشدنی انسان ها و ویرانی اقتصادی در سراسر جهان گشته است.
من خواستار صلح فراگیر جهت تمرکز بر مبارزه مشترک برای غلبه بر همه گیری جهانی ویروس کرونا هستم.
من اکنون خواستار پایان بخشیدن به خشونت در سراسر جهان هستم. خشونت برای بسیاری از افراد از جمله زنان محدود به میدان جنگ نیست. برای بسیاری از زنان و دختران، تهدید از جایی که باید در آن بیشترین احساس امنیت را داشته باشند، یعنی در خانه های خودشان پدیدار می شود. بنابراین، من امروز درخواست تجدید نظر تازه ای برای صلح و پرهیز از خشونت در خانه های سراسر جهان را دارم.

می دانیم که قرنطینه و در خانه ماندن برای سرکوب ویروس کرونا ضروری است. اما این موضوع میتواند برخی زنان را گرفتار و محبوس خشونت خانگی کند.

طی هفته های گذشته با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی و ترس فزآینده مردم، شاهد افزایشی وحشتناک از موج فراگیر خشونت خانگی هستیم. در برخی کشورها، تعداد زنانی که خدمات اورژانس اجتماعی را درخواست کرده اند، دو برابر شده است. همچنین، کادر درمانی و پلیس بیش از حد تحت فشار کاری بالا و کمبود نیروی متخصص قرار گرفته اند.

گروه های محلی خودیار محلی دست از حمایت و کار کشیده اند یا با کمبود بودجه مواجه هستند. برخی از واحدهای حمایت اجتماعی تعطیل شده اند و برخی دیگر فاقد ظرفیت کافی هستند.

من از همه دولت ها می خواهم که پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان را بخش مهمی از برنامه های پاسخ ملی خود برای بیماری کرونا قرار دهند. این امر به این معناست که:
– سرمایه گذاری در خدمات آنلاین و سازمان های اجتماعی شهری را افزایش دهند.
– و از ادامه روند مقابله با خشونت های خانگی و پیگیری جرایم توسط سیستم های قضایی، اطمینان حاصل کنند.
– سیستم های هشدار بصری و اضطراری در داروخانه ها و فروشگاه های بزرگ راه اندازی کنند.
– مقر و پناهگاه هایی برای استقرار ضروری ترین خدمات به زنان برپا و معرفی نمایند.
– راه های ارتباطی امنی برای پشتیبانی از زنان (در معرض خطر یا آسیب دیده) ایجاد کنند.

حریم و حرمت زنان در قدرتمندی جوامع و تاب آوری آنان از ضروریات است. اکنون به اتفاق یکدیگر برای نابودی ویروس کرونا تلاش می کنیم، باید از خشونت در همه جا از خانه گرفته تا میدان جنگ برحذر باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.