تاب‌آوری خبرگزاری‌های ایران

تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران در بلایای طبیعی

0

تاب‌آوری خبرگزاری‌های ایران در بلایای طبیعی ، تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران در بلایای طبیعی به معنای توانایی این سازمان‌ها در مواجهه با بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سازگاری با شرایط متغیر است این موضوع امروزه به عنوان یک راهبرد سازمانی مهم مطرح می‌شود.

خبرگزاری تاب آوری داشته باشد آنهم در بحران ، رتبه دوم اهمیت را دارد آنهم بلافاصله بعد از بیمارستان ها ، از این جهت است که تاب آوری خبرگزاری ها اهمیت دارد.

کتابی با عنوان “تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران در بلایای طبیعی” به نویسندگی سعید قنبری، سیاوش صلواتیان و علی‌اصغر کیا در این زمینه منتشر شده است. این کتاب به بررسی شاخص‌های سنجش تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران در شرایط بحرانی ناشی از حوادث طبیعی می‌پردازد

تاب‌آوری رسانه‌ها شامل ارزیابی خطرات، آماده‌سازی برای مقابله با بحران‌ها و سازگاری با شرایط متغیر است .

خبرگزاری‌های ایران نیز علی‌رغم قرار گرفتن در معرض مخاطرات طبیعی گسترده، به این موضوع توجه چندانی نداشته‌اند

کتاب «تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران در بلایای طبیعی»، به نویسندگی « سعید قنبری»، « سیاوش صلواتیان»، و« علی اصغر کیا» و با مقدمه‌ای از دکتر «مهدی زارع» از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، کتاب «تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران در بلایای طبیعی» حاصل کوشش علمی و عملی دکتر سیاوش صلواتیان، دکتر علی اصغر کیا، و سعید قنبری است که در آن به یکی از انواع تاب‌آوری‌ها در عرصه رسانه‌ها پرداخته شده است.

امروزه یکی از رویکردهای بدیع در مدیریت بحران‌ها مربوط به رویکرد تاب‌آوری است که به مجموعه توانمندی‌هایی گفته می‌شود که منجر به مصون‌سازی جوامع در برابر حوادث و بحران‌ها می‌شود. تاب‌‌آوری در ابعاد مختلف فردی، شهری،… و سازمانی قابل بررسی است. یک سازمان تاب‌آور سازمانی است که قادر باشد تهدیدات را پیش‌بینی کرده و با اقدامات پیشگیرانه از تأثیر پیامدهای تهدیدات بکاهد و حتی به تهدیدات پیش‌بینی نشده‌ای که اتفاق افتاده، پاسخ مناسب دهد.

پیشنهاد ما به شما

خبرگزاری‌ها به مثابه سازمان‌های رسانه‌ای به دلیل نقش پررنگی که در مدیریت بحران ایفا می‌کنند دارای اهمیت ویژه‌ای هستند و می‌توانند در هنگام بروز بحران‌ها با اطلاع‌رسانی درست و بهنگام بر تاب‌آوری اجتماعی تأثیر بگذارند.بنابر این یک برنامه‌ریزی مدون برای تاب‌آوری خبرگزاری‌های کشور در هنگام بروز بحران‌های طبیعی ضروری است، اما این برنامه‌ریزی منوط به آن است که مؤلفه‌ها و ویژگی‌های تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌ها شناخته شده و تحت الگوی سنجش تاب‌آوری خبرگزاری‌ها در بلایای طبیعبی ارائه شود. الگوهایی که امروزه برای سنجش تاب‌آوری سازمانی ارائه می‌شود دارای جنبه‌های مشترک زیادی هستند، اما در این کتاب با توجه به ماهیت متفاوت خبرگزاری‌ها از سازمان‌های تجاری، الگوی ویژه‌ای ارائه شده است.

کتاب حاضر با یک مقدمه و پیشگفتار، در پنج فصل که هر فصل آن نیز داری یک مقدمه جداگانه است به شرح زیر تدوین شده است:

فصل نخستکتاب مروری بر مفاهیم بحران و مدیریت بحران دارد و الگوهای موجود در این زمینه را مورد بحث قرار می‌دهد و در نهایت با مروری بر بحران‌های سازمانی، بحران در سازمان رسانه‌ای را تعریف می‌کند.

فصل دومشامل مروری بر ادبیات حوزه تاب‌آوری است. تاب‌آوری سازمانی و اهمیت آن، نسبت تاب‌آوری و تاب‌آوری سازمانی با مفاهیمی چون رقابت، تاب‌آوری اجتماع، پیش‌بینی و آسیب‌پذیری از نظر خوانندگان می‌گذرد و مدل‌های گوناگون پاسخ‌های سازمانی به بحران‌ها به همراه مدل‌های تاب‌آوری سازمانی ارائه می‌شود.

فصل سوماین کتاب به مقوله خبرگزاری‌ها اختصاص دارد. در این فصل تعدادی از خبرگزاری‌ها ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از آن نیز در مورد انواع خبرگزاری‌ها، چیستی خبرگزاری‌ها و سیر تاریخی آنها صحبت شده است.

فصل چهارماین تحقیق هم مؤلفه‌ها و هم معیارهای تاب‌آور بودن یک خبرگزاری در بحران‌های طبیعی را نشان می‌هد و ابعاد، شاخص‌ها و زیر‌شاخص‌های گوناگون این حوزه را مورد بحث قرار می‌دهد.

فصل پنجمبیان می‌کند که تا چه اندازه مؤلفه‌ها و معیارهای تاب‌آور بودن یک خبرگزاری در بحران‌های طبیعی با تحقیقات علمی در زمینه تاب‌آوری سازمانی قرابت دارد.

چاپ نخست کتاب «تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران در بلایای طبیعی»، نوشته « سعید قنبری»، « سیاوش صلواتیان»، و« علی اصغر کیا» در 208 صفحه، در قطع رقعی، با شمارگان 1000 نسخه، و با قمت 20000 تومان به تازگی از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر و به بازار عرضه شده است.

 

تاب‌آوری خبرگزاری‌های ایران خبرگزاری تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.