تاب آوری در افراد نخبه و عادی

0
تاب آوری در افراد نخبه و عادی ، موضوع اصلی این پژوهش بوده است که در استان فارس انجام شده است .

تاب‌آوری از حوزه‌های نوظهور روان‌شناسی می‌باشد و در دو دهه‌ اخیر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اهمیت این سازه روان‌شناختی و عدم بررسی آن در جامعه مهمی مانند نخبگان که نقش اساسی را در علم و تکنولوژی یک کشور ایفا می‌کنند،

این پژوهش با هدف مطالعه تفاوت تاب‌آوری در دو گروه نخبگان و افراد عادی شکل گرفت.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر نمونه‌ای مشتمل بر ۱۶۹ نفر از نخبگان استان فارس و ۱۶۹ نفر از افراد عادی انتخاب و توسط مقیاس تاب‌آوری Connor و Davidson مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون آماری t استفاده شد. یافته‌ها: تاب‌آوری در نخبگان با ۱۶/۴ = t در سطح معنی‌داری ۰۰۱/۰ > P به طور معنی‌داری از افراد عادی بالاتر بود.

 استنتاج:

تاب آوری در افراد نخبه و عادی

بالا بودن سطح تاب‌آوری در نخبگان را می‌توان به قدرت خلاقیت، حل مسأله، خودکارامدی، برنامه‌ریزی و هوش شناختی بالاتر آنان مرتبط دانست.

 

تاب آوری نخبگان و افراد عادی 

 

تاب آوری در افراد نخبه و عادی تاب آوری نخبه   موضوع اصلی این پژوهش بوده است که در استان فارس انجام شده است .

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری این توانایی برای ورزشکاران به جهت تحمل فشارها، غلبه بر استرس‌ها و پیشرفت در حرفه‌شان بسیار مهم است.

ورزشکاران نخبه به ذهنیت چالشی و تاب آوری و تمرین پذیری بسیار نیازمند هستند، نخبگان ورزشی میتوانند با مشکلات اعم از فشار تمرینات و آسیب دیدگی ها و یا شکست های پی در پی  به طور مثبت مواجه می شوند و معتقدند منابع لازم برای غلبه بر آنها را دارند که راه قهرمانی جز از این مسیر نمی گذرد.

مربیان و روانشناسان ورزشی برای توسعه تاب آوری، ضروری است با مفهوم تاب آوری و  مهارت‌های روان‌شناختی برای توسعه و تقویت آن  مانند خودآگاهی، خودگویی های مثبت، تصویرسازی ذهنی، هدف‌گذاری و آمادگی کاملا آشنا باشند.

توسعه تاب آوری برای نخبگان مستلزم برخورداری از کوچ یا منتوری کارآزموده و قابل اتکا هم هست.

 اصول و مبانی کوچینگ تاب آوری شامل چشم‌انداز مثبت برای آینده، تعیین اهداف چالش‌برانگیز و حمایت از اعضای تیم است.

ایجاد یک هویت اجتماعی گاهی بسیار موثر واقع میشود گسترش مسئولیت بین اعضای تیم، و تاکید بر اهداف جمعی بر اهداف فردی،میتواند در توسعه تاب آوری فردی هم موثر واقع شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + هفده =