تاب آوری آب چیست ؟

0

تاب آوری آب به معنای توانایی انطباق و  سازگاری سیستم های زیست بوم شناختی در مواجهه با تغییرات آب و هوا است تاب‌آوری آب فقط توانایی بازیابی منابع نیست بلکه توانایی انطباق با تهدیدات و مخاطرات اینده نیز تعریف شده است

تاب آوری آب به معنای توانایی انطباق و  سازگاری سیستم های زیست بوم شناختی در مواجهه با تغییرات آب و هوا است تاب‌آوری آب فقط توانایی بازیابی منابع نیست بلکه توانایی انطباق با تهدیدات و مخاطرات اینده نیز تعریف شده است

دو عامل اصلی و موثر بر کاهش کیفیت و کمیت در سیستم های آبی طی سال های پیش رو می تواند تغییرات اقلیمی و افزایش بی رویه جمعیت باشد.

 تحت شرایط معمول عملکردی، یک سیستم در حد ظرفیت خود عمل می کند.

هنگامی که سیستم تحت فشاروتنش باشد، سطح خروجی بالقوه آن (مانند کمیت و کیفیت) کاهش می یابد و با افزایش تنش ها، ممکن است عملکرد سیستم به طور کامل متوقف شود.

در نتیجه سیستم تامین آب از نظرکمی وکیفی پاسخگوی الگوی مصرف نخواهد بود.

با این حال، هنگام طراحی سیستم تامین آب، ممکن است نتواند عوامل ایمنی را برای مقابله با همه فشارهای نامطلوب احتمالی، به ویژه تأثیرات تغییرات آب و هوایی به دلیل عدم قطعیت درپیش بینی تأثیرات تغییرات اقلیمی، درنظر گرفت.

 به همین دلیل است که مفهوم تاب آوری مطرح می شود.  تاب آوری یکی از ویژگی های سیستم است که توانایی آن را برای تطابق، واکنش و ادامه عملکرد پس از هر شوک خارجی توصیف می کند

تاب‌ آوری آب فقط توانایی بازیابی منابع نیست بلکه توانایی انطباق با تهدیدات و مخاطرات آینده نیز تعریف شده است

 کشاورزی، صنعت،  مصارف شهری و خانگی خانگی، تفریحی و زیست‌محیطی از جمله مصارف آب به‌شمار می‌آیند. آب بعنوان یک ماده حیاتی رکن و اصل و اساس زندگی است از این رو تجدید پذیری و تاب آوری آب بسیار مهم تلقی میشود که البته آنچنان که باید هم مورد توجه قرار نگرفته است .

 

متن کامل تاب آوری آب را از اینجا دریافت نمایید

 

 

 

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =