تاب آوری انتخاباتی چگونه تعریف میشود ؟

محمدرضا مقدسی

0

تاب آوری انتخاباتی به توانایی سیستم‌ها و فرآیندهای انتخاباتی برای مقاومت و بازیابی از اختلالات، تهدیدها و چالش‌هایی اشاره دارد که می‌تواند یکپارچگی و مشروعیت انتخابات را تضعیف کند.

تاب آوری انتخابات به توانایی سیستم‌ها و فرآیندهای انتخاباتی اشاره دارد که می‌تواند یکپارچگی و مشروعیت انتخابات را تضعیف کند.

این مفهوم میتواند در فضاهای بین بخشی مدیریت اجرایی ، روانشناسی و روانشناسی شخصیت موضوعی بسیار جذاب برای علاقه مندان و پژوهشگران به علوم اجتماعی و مدیریت و علوم سازمانی و ارتباطات هم باشد.

انتخابات فرآیندی است که در آن مردم به انتخاب یک فرد یا گروهی از مردم برای تصدی پست رسمی رأی می دهند. این یک فرآیند رسمی تصمیم گیری گروهی است که به وسیله آن یک جمعیت یک فرد یا چند نفر را برای تصدی مناصب دولتی انتخاب می کنند.

پیشنهاد ما به شما

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه این مطلب آورده است که شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات احتمالی انتخابات مانند حملات سایبری، کمپین های اطلاعات نادرست، بلایای طبیعی و خطاهای انسانی از مهمترین موضوعات تاب آوری انتخابات هستند

تقویت ظرفیت مقامات انتخاباتی، احزاب سیاسی، رسانه ها و جامعه مدنی برای آماده شدن، پاسخگویی و بهبودی از بحران هایی که می تواند بر انتخابات تأثیر بگذارد هم بخش دیگری از مفهوم تاب آوری انتخابات است.
تاب اوری انتخاباتی در عمل شامل برنامه ریزی اضطراری، آموزش و به اشتراک گذاری اطلاعات است.

تاب آوری انتخاباتی مکانیسم‌ها و پروتکل‌های مؤثر برای مدیریت و حل بحران‌های انتخاباتی به‌موقع و بی‌طرفانه و یا حتی حفاظت در برابر مداخلات خارجی یا تدابیر امنیتی برای جلوگیری و شناسایی بازیگران خارجی را نیز شامل میشود
ادبیات تحقیق نشان داده است در نقاط مختلف جهان ترویج اقداماتی که مشارکت، اعتماد و اطمینان رای دهندگان را بدون توجه به پیشینه آنها افزایش می دهد و همچنین نظارتی قوی بر فراگیری و سلامت انتخابات از موضوعات مهم در علوم اجتماعی و روانشناسی انتخابات است.

این مفهوم به توانایی سیستم‌ها و فرآیندهای انتخاباتی برای مقاومت و بازیابی از اختلالات، تهدیدها و چالش‌هایی اشاره دارد که می‌تواند یکپارچگی و اجرای بهبنه انتخابات را تضعیف کند.
نکتع جالب توجه اینکه نظر به توسعه فراگیر شبکه های اجتماعی و تاثیرات شگرف فن آوری های نوین بر روند مبارزات انتخاباتی و حتی شیوه برگزاری انتخابات در سراسر دنیا اقدامات امنیت سایبری برای حفاظت از انتخابات برای تضمین یکپارچگی و قابلیت اطمینان فرآیند انتخابات بسیار مهم است.

 

تاب آوری انتخاباتی به توانایی سیستم‌ها و فرآیندهای انتخاباتی اشاره دارد که می‌تواند یکپارچگی و مشروعیت انتخابات را تضعیف کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.