تاب آوری ظرفیت تغییر است

0

تاب آوری ظرفیت تغییر است

مدیر و موسس خانه تاب‌آوری گفت:اعتماد به نفس پیش‌بینی کننده و پشتیبان اقدام موثر است.

موسس خانه‌ تاب‌آوری افزود: سازمان‌های کوچک و ناپایدار امروز به کارکنانی نیاز دارند که بتواند به سرعت با محیط منطبق شوند و این توانایی و تاب‌آوری خاصی را میطلبد کارکنان امروز باید بتوانند با خلاقیت و انعطاف  و بدون شرح شغلی مشخصی از پست سازمانی فعالیت نماید، کسانی که خود اتکا هستند، با تغییرات همگام‌اند، در یادگیری مهارت‌های جدید خودانگیخته‌اند و تمایل به ریسک دارند به نظر میرسد از نمره تاب‌آوری خوبی هم برخوردار باشند.

محمد‌رضا مقدسی در گفتگویی با فرتاک‌نیوز اظهار کرد:افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند، در فائق آمدن بر مشقت‌های ناشناخته‌ی در فعالیت‌های جدید موفق هستند. بالعکس،  از افرادی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند انتظار نداریم که موقعیت‌های  جدید را به خوبی مدیریت کنند.آنان در مواجه با چالش‌های ناشناخته احساس اضطراب می‌کنند.

اعتماد به نفس با احساس اضطراب مقابله می‌کند و حتی موجب کاهش نیاز به داروهای مسکن می‌شود.شما چطورید؟ هنگامی که وظیفه جدیدی به شما محول می‌شود، آیا مطمئن هستید که از عهده آن بر می‌آیید؟ آیا انتظار دارید به خوبی با موقعیت ناشناخته‌ای که پاسخ‌های متفاوتی طلب می‌کند مقابله کرده و موفق شوید؟ در جهانی که ایجاب می‌کند به طور دائم کارهای جدیدی انجام دهیم، اعتماد بنفس واقعا نقشی اساسی و کلیدی دارد، اگر شما به یک تیم کاری بپیوندید مهم است دیگران در مورد توانایی‌ها و نقاط قوت شما اطلاعاتی داشته باشند.  شکسته نفسی یا فروتنی کاذب ممکن است در وظایف اجتماعی پسندیده باشد، اما وقتی دیگر اعضای تیم به شما اعتماد می‌کنند احتمالا کارکرد مناسبی ندارد.

تاب آوری ظرفیت تغییر است

 دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب‌آوری گفت:اعتماد به نفس پیش‌بینی کننده و پشتیبان اقدام موثر است.


موسس خانه‌ تاب‌آوری افزود: سازمان‌های کوچک و ناپایدار امروز به کارکنانی نیاز دارند که بتواند به سرعت با محیط منطبق شوند و این توانایی و تاب‌آوری خاصی را میطلبد کارکنان امروز باید بتوانند با خلاقیت و انعطاف  و بدون شرح شغلی مشخصی از پست سازمانی فعالیت نماید، کسانی که خود اتکا هستند، با تغییرات همگام‌اند، در یادگیری مهارت‌های جدید خودانگیخته‌اند و تمایل به ریسک دارند به نظر میرسد از نمره تاب‌آوری خوبی هم برخوردار باشند.
مقدسی در پایان یادآور شد:اعتماد به نفس ضعیف در قالب عباراتی چون «من نمی‌توانم آن را انجام دهم» یا «آن برای من تمام شده است» بیان می‌شود. وقتی به اهداف مورد نظر دست می‌یابید و احساس موفقیت می‌کنید اعتماد به نفس شما تقویت می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.