تاب آوری نظام سلامت ( گزارش شماره یک )

از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

0

تاب آوری نظام سلامت گزارش شماره یک اثر منتشر شده ای از دفتر مطالعات اجتماعی  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که به مولفه های تاب آوری اختصاص یافته است .

ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است. تغییرات آب و هوایی، بروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیشروی کشورهاست. نظام های سلامت با افزایش آمادگی، نیازمند پاسخ به موقع و مؤثر به رویدادها بوده تا بتواند خدمات با کیفیت ارائه دهد.
بررسی الگوها و تجربه های کشورهای مختلف نشان داد تاب آوری دارای شش بعد زیرساختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاب آوری در مقابل رویدادهای خاص است که این شش بعد در بستر اجزای ساختاری نظام سلامت اعم از نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت قرار گرفته و از شبکه های بهداشتی به عنوان نقطه تماس با جامعه تا بالاترین سطوح سیاست گزاری نظام سلامت را دربرمی گیرد. در این میان حکمرانی صحیح نظام سلامت نقش مهمی در ایجاد قدرت، ارتباطات و هماهنگی میان نقش آفرینان این حوزه دارد.
نقشه راه تاب آورسازی نظام های سلامت با بهره گیری از چارچوب چرخه مدیریت خطر بلایا شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی (پیش از رخداد)، پاسخ (حین رخداد) و بازیابی (پس از رخداد) ترسیم می شود.

تعیین راهبردها و اقدامات جهت افزایش سطح آمادگی پیش از بروز حوادث برای ایجاد ظرفیت تداوم خدمت در پاسخ به حوادث انجام گرفته و در مرحله بازیابی با درس آموزی از تجربیات ادامه می یابد.

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری در بخش اول گزارش تاب آوری نظام سلامت توسط دفتر مطالعات اجتماعی و به کوشش سیده سمانه میر اسماعیلی (مرکز تحقیقات سلامت دفاعی ) در ۲۳ صفحه تهیه و منتشر شده است .

در چکیده این گزارش آمده است ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است.

تغییرات آب و هوا ی، یروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیش روی کشورهاست.

نظام های سلامت با افزایش آمادگی نیازمند پاسخ های بموقع و موثر به رویدادها بوده تا بتوانند خدمات با کیفیت ارایه دهند.

 

متن کامل گزارش شماره یک تاب آوری نظام سلامت را میتوانید با کلیک بر تصویر دریافت نمایید

تاب آوری نظام سلامت گزارش شماره یک خود را به مولفه های تاب آوری اختصاص داده است

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.