تاب آوری و کیفیت زندگی ارتباط مستقیم دارند

مریم فرجی روانشناس و مشاور خانواده

0

تاب آوری و کیفیت زندگی بطور مستقیم ارتباط دارند به گزارش خانه تاب آوری مریم فرجی روانشناس و مشاور در ادامه این مطلب آورده است که کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که جنبه های مختلفی را در بر می گیرد.

به طور کلی کیفیت زندگی شامل مسائل مادی و غیر مادی است. از بعد مادی، کیفیت زندگی نه تنها مقوله هایی چون استانداردهای زندگی، امکانات زیربنایی، تولید اقتصادی، اشتغال، قیمت ها، قانون را در بر می گیرد، بلکه مواردی همچون سلامتی، سرگرمی، اوقات فراغت، فرهنگ و هنر نیز در همین مقوله می گنجد.
در بعد مفاهیم غیر مادی، کیفیت زندگی شامل تجارب و دریافت های شخصی افراد و بازخوردهای آنها در زندگی واقعی شان است.

مداخلاتی که عوامل تاب‌آوری را هدف قرار می‌دهند، مانند برنامه‌های تقویت ذهن آگاهی یا تاب‌آوری، می‌توانند به تقویت احساسات پذیرش و شایستگی کمک کنند، که در نهایت ممکن است کیفیت زندگی را افزایش دهد

مروری بر مطالعات داخلی درک بهتری از چگونگی رابطه تاب آوری و کیفیت زندگی فراهم می آورد کما اینکه توسط ( آبدر و افشار ، 1400 ) نشان داده شده است که بین تاب‌آوری با کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا رابطه معناداری وجود دارد.
و البته در مطالعه دیگری نشان داده شده است که بین تاب آوری و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران رابطه معناداری وجود دارد(نادری و حسن نژاد ، 1401).

در پژوهش دیگری مربوط به سال 1395 است توسط مهر افراز و جهانگیر نشان داده شد که کیفیت زندگی رابطه مستقیمی با خودکارآمدی و تاب آوری دارد و این متغیرها می­توانند تاثیر فراوانی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی داشته باشند.

همچنین در مطالعه ای که در کرمانشاه انجام شده است ( عباسی و همکاران، 1398) نشان دادند بین کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد و کیفیت زندگی و تاب آوری توانستند دلزدگی زناشویی را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه کیفیت زندگی و تاب آوری پیش بینی کننده های معناداری برای دلزدگی زناشویی هستند می توان با ایجاد چنین ظرفیت هایی دلزدگی زناشویی را کاهش داد.

تحقیقات کیفیت زندگی فراتر از سلامت گسترش یافته و جنبه های وسیع تری از زندگی مانند اوقات فراغت، گردشگری، معنویت و مسائل اجتماعی را شامل می شود(وایزمایر، 2022).
یک متاآنالیز که رابطه بین تاب‌آوری و کیفیت زندگی را در افراد مبتلا به اختلالات روانی بررسی می‌کند، همبستگی متوسطی را نشان می‌دهد (r=0.551)، که نشان می‌دهد تاب‌آوری بالاتر با کیفیت زندگی بهتر مرتبط است به طور مشابه، یک مرور سیستماتیک بر روی بیماران نابارور به این نتیجه رسید که تاب‌آوری یک پیش‌بینی‌کننده مهم کیفیت زندگی است (شو پینگ چوانگ و همکاران ، 2023) و (ککسیان لیو و همکاران ،2024 )

اگر چه بنظر میرسد که کیفیت زندگی موضوعی کاملا ذهنی است که توسط دیگران قابل مشاهده نبوده و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است با این حال خودکارآمدی، به طور مستقیم با کیفیت زندگی مرتبط است.

خودکارآمدی مستقیماً به «رضایت از فعالیت‌های گذشته، حال و آینده»، یکی از جنبه‌های کلیدی کیفیت زندگی با ارتباطات متقابل قوی با سایر جنبه‌های کیفیت زندگی مرتبط است.

خود کارآمدی ضمن بیان رضایت افراد از وضعیت زندگی آنها، تحت تاثیر فرهنگ ها و هنجارهای جامعه قرار دارد بدین معنا که چنانچه اشخاص بتوانند کارهایی را انجام بدهند که موجب رضایت خاطر آنها شده و در محیط سالم زندگی کنند، بالطبع می توانند کیفیت زندگی خوبی را داشته باشند.

پیشنهاد ما به شما

مفهوم کیفیت زندگی در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. سنجش و انتشار سالانه شاخص های کیفیت زندگی و رتبه بندی کشورها با توجه به این شاخص ها حاکی از توجه فزاینده سازمان های جهانی به این امر مهم است. در خصوص معنی کیفیت زندگی، تعاریف متعددی ارائه شده است.

کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که به ارزیابی زندگی در تمام بخش های آن می پردازد. این اصطلاح چترمانندی است که بسیاری از حیطه های زندگی فرد از قبیل جنبه های جسمی، روانی، ارتباطی و معنوی را در بر می گیرد که در سلامتی نقش مؤثری ایفا می کنند

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی شامل درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتهای آنهاست

کیفیت زندگی موضوعی کاملا ذهنی است که توسط دیگران قابل مشاهده نبوده و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است و ضمن بیان رضایت افراد از وضعیت زندگی آنها، تحت تاثیر فرهنگ ها و هنجارهای جامعه قرار دارد.

تحقیقات کیفیت زندگی شامل مطالعه سطوح رفاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی ناشی از سیستم‌های مختلف دولتی و اقتصادی و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی مرتبط با آن است.

در حوزه تقریباً همه رشته ها دخیل شده و تعریف واحدی که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. سنجش و انتشار سالانه شاخص های کیفیت زندگی و رتبه بندی کشورها با توجه به این شاخص ها حاکی از توجه فزاینده سازمان های جهانی به این امر مهم است.

در دهه های اخیر مفهوم کیفیت زندگی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به عنوان یک رویکرد درمانی مطرح شده که در آن بهبود کیفیت زندگی هدف اصلی درمان است.
نتایج پژوهش ها نشان می دهد که این رویکرد درمانی می تواند بر متغیرهایی مانند خود مراقبتی، امیدواری، اضطراب و اعتیاد تأثیر مثبت داشته باشد. به طور کلی می توان گفت که کیفیت زندگی درمانی بر شادکامی زنان و مردان متاهل نیز مؤثر بوده است.
کیفیت زندگی تا حد زیادی با درآمد و وضعیت اقتصادی افراد مرتبط است. اگرچه کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را در بر می گیرد، اما بعد اقتصادی آن نیز نقش مهمی ایفا می کند

بر اساس مطالعات، شاخص های اقتصادی مانند درآمد، اشتغال، مسکن و زیرساخت ها تأثیر قابل توجهی بر ادراک افراد از کیفیت زندگی خود دارند فقدان برنامه ریزی برای شرایط اقتصادی و نبود امکانات لازم می تواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد

با این حال، ارتباط بین درآمد و کیفیت زندگی پیچیده است. افزایش درآمد لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی نیست عوامل دیگری مانند سلامت جسمی و روانی، روابط اجتماعی، آزادی و امنیت نیز نقش مهمی ایفا می کنند. در واقع، افراد احتمالاً کنترل بیشتری بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت خود دارند تا وضعیت اقتصادی کشورشان

در مجموع، اگرچه وضعیت اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی است، اما تنها یک بعد از این مفهوم چندبعدی محسوب می شود. برای ارتقای کیفیت زندگی، باید به همه ابعاد آن از جمله سلامت، روابط اجتماعی و آزادی توجه کرد.

 

 

تاب آوری و کیفیت زندگی بطور مستقیم ارتباط دارند بین کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.