تاب آوری یعنی اقدام

0

تاب آوری یعنی اقدام ،اقدام وجه تمایز تاب آوری است تاب آوری از تبار اقدام است

در هرکجای گیتی در تمامی ادوار زندگی  در واقع همیشه همه چیز آنطور که ما میخواهیم پیش نمیرود.

تاب آوری در نحوه برخورد و شیوه مواجهه ما ناشی معرفی میشودبخاطر همین با اطمینان میتوان نوشت که تاب آوری یعنی اقدام .

ارزیابی مجدد شناختی با تاب آوری مرتبط است .

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران  در ادامه افزوده است ارزیابی مجدد شناختی درسلامت روان وتوسعه تاب آوری  بسیار مفید و شایان توجه است یکی از جنبه های کلیدی تاب آوری این است که به این نکته واقف باشیم خیلی چیزها در طول زندگی خارج از کنترل ما هستند و همه چیز طبق میل ما پیش نمیرود نا گفته پیداست تاب آوری ما با تماشای ویدئو یا خواندن کتاب و مقاله افزایش نمی یابد .

تنها راه افزایش تاب آوری “اقدام” است

البته ویدئو ها و خواندن کتاب و غیره در خدمت عمل، الهام بخش است  نگرش مثبت به اقدام مثبت منجر میشود شایسته آن است منابع و شیوه های مختلفی را برای استفاده در دسترس داشته باشیم که یکی از آنها به یقین ارزیابی مجدد شناختی است .
ارزیابی مجدد شناختی به موقعیتی اشاره دارد که در آن شما سعی میکنید نکته مثبتی را دریافت کنید و این مطلب صرف نظر از بحرانی است که ایجاد شده است .
تمرین ارزیابی مجدد شناختی جنبه های منفی را کاهش نمیدهد یا نادیده نمیگیرد درعوض برای آن وقت می گذارد و از دل آن نکات خوب را استخراج میکند این مطلب به یک اصطلاح مهم  دیگر تاب آوری به نام “پذیرش” اشاره دارد .

 

 شعار همه چیز خوب است انکار واقعیت است و مسمویت مثبت است

خوب انگاری همه چیز بمعنای پذیرش نیست بلکه فرار از واقعیت و انکار آن است از این دست خود فریبی ها کمکی به سلامتی و شکوفایی ما نخواهد کرد .
زمان و زندگی درد ورنج هم بهمراه دارد و هر چالشی رویشی بهمراه خواهد داشت منوط به اینکه تاب آوری و ایجاد واقدام مثبت را شناخته و آموخته باشیم

تاب آوری به انسان خواهد آموخت که هنگام شکست مستاصل و منفعل نباشد که میدانیم پذیرش به معنای یادگیری ، بررسی امکانات و انجام مقدروات است  تاب آوری یافتن راهی سالمتر و بهتربرای حرکت و اقدام است .

این دقیقا همان جایی است که تکنیک ارزیابی مجدد شناختی  به معنای تشخیص چالشها و ایجاد فرصت برای اقدام و تغییر وتبدیل بحرانها به فرصتها است این همان داشتن تعادل در زندگی است .
به طور کلی تحقیق در مورد ارزیابی مجدد شناختی مزایای کاهش استرس و اضطراب ،افزایش ارتباط اجتماعی ،معنا وهدفمندی در زندگی ،بهزیستی کلی و رضایت از زندگی را نشان داده است

کلام پایانی اینکه ترسهای خود را مرور کنیم یکبار مشکلات و تجربیات تلخی را که داشته ایم مرور کنیم بهرحال ما موفق بوده ایم از آن روزها و تجربیات درد ناک عبور کنیم مزایای تجربه و تامل در ترس بسیار زیاد است که  حداقل میتواند شامل حمایت از ارتباطات اجتماعی، خلاقیت و تفکر انتقادی ،کنجکاوی ،فروتنی ،خوش بینی ،تنطیم احساسات است .
تجربه تامل در ترس قطعا موجب تغییراتی در دیدگاه و نگرش امروز ما خواهد شد بنابراین از سلامت کلی  و تاب اوری شما حمایت میکند تاب اوری تمرین می خواهد سپس به عادت تبدیل میشود و در نهایت بخشی از سبک زندگی شما میشود .

بخش از این مسایل ماهیت زندگی است با خودتان منصف باشید و به خودتان اجازه دهید در لحظات سخت زندگی بهبود پیدا کنید

 

تاب آوری یعنی اقدام تغییرات دگرگون ساز از طریق فرآیند همزمان اقدام و انجام پژوهش است
resiliency

 

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری «اقدام» حسب آنچه که در فرهنگ‌های لغت آمده است، اقدام به معنی شروع کار است و «عمل» انجام کار و ساختن و تلاش و کوشش را در پی دارد. در ادبیات پژوهشی، اقدام پژوهی به فلسفه و روش شناسی پژوهشی اطلاق می شود که به دنبال تغییرات دگرگون ساز از طریق فرآیند همزمان اقدام و انجام پژوهش است که با تأمل انتقادی به هم مرتبط می شوند که بعبارت ساده تر همزمانی اقدام و انجام تحقیقات است.

این یک فرآیند پرس و جوی تعاملی است که اقدامات حل مسئله را که به روشی مشترک اجرا می شود، با هدف ایجاد و به اشتراک گذاری دانش در علوم اجتماعی متعادل می کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.