تدوین برنامه افزایش تاب آوری

0
تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن
افزایش تاب آوری در برابر استرس وتاثیر آموزش آن بر مولفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان‌ذهنی

فرضیه های تحقیق :میزان تاب آوری والدینی که تحت‌آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفته اند از والدینی که تحت این آموزش قرارنگرفته اند بیشتر است .

میزان تغییر پذیری هریک از مولفه های روابط والدفرزند والدینی که تحت آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفته اند از والدینی که‌تحت این آموزش قرار نگرفته اند بیشتر است

میزان استرس والدنی که تحت‌آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفته اند از والدنی که تحت این آموزش قرارنگرفته اند کمتر است و …یافته‌های تحقیق :میزان تاب آوری و تغییر پذیری‌هریک از مولفه های روابط والد فرزند والدین گروه آزمایش بیشتر و میزان‌استرس والدینی آنها کمتر بود ولی بین سلامت والدینی و رضایت زناشویی آنهابا گروه کنترل تفاوت وجود نداشت .

رضایت از زندگی گروه ازمایش در پس‌آزمون بیشتر بود .همه فرضیه های مربوط به تفاوت پدران و مادران در تاثیرپذیری از برنامه نیز رد شدند

 

 

تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تأثیر آموزش
آن بر مؤلفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف

 

 

تدوین برنامه افزایش تاب آوری

 

استرس عبارت است از احساس قرارگرفتن بیش از حد تحت‌فشار روحی و روانی. زمانی که احساس می‌کنید قادر به مقابله با آن نیستید، فشار به استرس تبدیل می‌شود.

استرس چیست ؟

استرس احساس تنش عاطفی یا جسمی است. این عارضه می تواند ناشی از هر واقعه یا فکری شود که موجب بروز ناامیدی ، عصبانیت و عصبی شدن در شما می شود.

استرس واکنش بدن در برابر یک چالش یا تقاضا است. در لحظات حساس ، استرس می تواند مثبت باشد ، مانند زمانی که به شما کمک می کند تا از خطر جلوگیری کنید.

بدن شما با ترشح هورمون به استرس واکنش نشان می دهد. این هورمون ها سبب افزایش هوشیاری مغز شما می شوند و همچنین موجب تنش عضلات و افزایش نبض می شوند. در کوتاه مدت ، این واکنش ها خوب هستند زیرا می توانند به شما کمک کنند تا شرایط ایجاد کننده استرس را کنترل کنید. این روش بدن شما برای محافظت از خود است ولی در صورتی که بصورت مزمن درآید می تواند سلامتی جسمی و روحی شما را تامین کند.

دو نوع اصلی استرس وجود دارد :

استرس مزمن

این استرس است که برای مدت زمان طولانی تری ادامه دارد. در صورت داشتن مشکلات مالی ، ازدواج ناموفق یا مشکل در کار ممکن است دچار استرس مزمن شوید. هر نوع استرسی که هفته ها یا ماه ها ادامه داشته باشد ، استرس مزمن است. شما می توانید آنقدر به استرس مزمن عادت کنید که متوجه نشوید این یک مشکل است. اگر راهی برای کنترل استرس پیدا نمی کنید ، ممکن است منجر به مشکلات اساسی در وضعیت سلامت روحی و حتی جسمی شما شود.

استرس حاد

این استرس کوتاه مدت است که به سرعت از بین می رود. وقتی روی ترمز می کوبید ، با شریک زندگی خود دعوا می کنید یا در یک شیب تند اسکی می کنید ، این احساس را دارید. این به شما کمک می کند تا موقعیت های خطرناک را مدیریت کنید. همچنین هنگامی که کار جدید یا هیجان انگیزی انجام می دهید اتفاق می افتد. همه افراد در یک زمان استرس حاد دارند.

 

خانه تاب آوری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.