تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب آوری آنان

0

تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب آوری آنان ،امروزه سازمانها در محیطی سرشار از پیچیدگی، تغییر و ظهور رویدادهای غیر قابل پیش بینی فعالیت مینمایند؛

بطوریکه تحولات فناورانه در عرضه کالاها و خدمات، پایه ریزی ساختارهای سازمانی جدید، روشهای جدید رقابت، فروش محصولات و خدمات با شیوههای منحصر بفرد، نشاندهنده اهمیت برنامه‌ریزی تیم مدیریت ارشد در یک سازمان، در راستای کسب موفقیت‌های روز‌افزون می‌باشد.

لذا مشخصه‌ای که در این بین بیش از گذشته حائز اهمیت است، تابآوری تیم مدیریت ارشد از دو بعد اعتقادات کا‌ر‌آمد و قابلیت تطبیق‌پذیری در برابر اتفافات گوناگون محیطی می‌باشد.

لذا در این تحقیق تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر تاب‌آوری آنان در بین ۵۰۰ واحد فعال مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد، به عنوان جامعه آماری، مورد بررسی قرار گرفته است.

تحلیل نمونه آماری مشتمل بر ۱۸۵ سازمان و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نشان داد که مدل آزمون شده از برازش خوبی نسبت به داده‌ها برخوردار است و ضمن تایید تاثیر تعامل تیم مدیران ارشد بر اعتقادات کارآمد تاب‌آوری و ظرفیت تطبیق‌پذیری تاب‌آوری، هم سو با مبانی نظری و مطالعات گذشته در این زمینه نیز می‌باشد.

 

تاثیر تعامل تیم مدیران  ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان

 

تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب آوری آنان تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب آوری آنان

بنا بر همین گزارش خانه تاب آوری تعامل در مدیریت و علوم سازمانی به فرآیند سازماندهی و کنترل ارتباطات بین افراد، تیم ها یا سیستم ها  که حتی ممکن است دیجیتال هم باشد اشاره دارد.

تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب آوری آنان موضوعی شایسته توجه در علوم سازمانی و مدیریت است.

تاب آوری مدیران ارشد برای موفقیت سازمان، به ویژه در زمان های چالش برانگیز، بسیار مهم است. رهبران تاب آور دارای ویژگی های خاصی مانند سازگاری، هوش هیجانی و توانایی تصمیم گیری صحیح تحت فشار هستند.

آنها می توانند عدم قطعیت ها را بررسی کنند، چالش ها را به عنوان فرصت هایی برای رشد در نظر بگیرند، و الهام بخش نوآوری در تیم ها و سازمان های خود باشند.

ایجاد تاب‌آوری سازمانی فرآیندی مداوم است که شامل اتخاذ رویکردهایی برای مقابله با استرس و ناملایمات است که در نهایت فرهنگ تاب‌آوری را در سازمان پرورش می‌دهد.

مدیران یا رهبران تاب آور نه تنها چالش‌ها را به‌طور مؤثر هدایت می‌کنند، بلکه محیط‌هایی را ایجاد می‌کنند که باعث رشد و موفقیت سایرین می‌شود.

مدیران ارشدی که در ایجاد تاب آوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند با اعتماد به نفس رهبری کنند، برای تیم خود الهام بخش باشند و تغییرات مثبتی را حتی در زمان‌های آشفتگی رقم بزنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × پنج =