دانلود کتاب تاب آوری ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور

0

ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور سندی بین المللی است که توسط توسط بخش اروپایی و آسیای مرکزی یونیسف تدوین شده است هدف این سند، بهبود تاب آوری سیستم های آموزشی است. سیستم هایی که انعطاف پذیرترند، به تمام کودکان متعهدند که از طریق ابزارها و امکانات یادگیری و تکنولوژی ها و تجهیزات بهتر، آنها را در برابر بحران های بالقوه آماده کنند. هدف این سند در همه گیری کووید 91 این است که توصیه های قالب کاری چند سازمانی را برای بازگشایی مدارس عملی کند(یونسکو و دیگران؛ 2020).

ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور همچنین درصدد است که به حفظ و ارتقای کیفیّت آموزشی، آموزش و یادگیری جامع برای همۀ کودکان و جوانان در دورۀ همه گیری و بهبود پس از آن کمک کند. این سند بیشتر روی کودکانی متمرکز است که در حاشیه قرار می گیرند .

این ملاحظات، قالب کلی و ملاحظات موضوعی را در اختیار مدیران مدارس، مسئولان آموزش در حوزه های محلی ،آموزش و پرورش مناطق و وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد تا آنها را از برنامه ریزی برای تصمیم گیری های خود و فرایندهای سیاست گذاری مطلع کند.

امید است که این ملاحظات بتواند جامعۀ آموزشی را تشویق کند تا نابرابری های عمده ای را که در دسترسی به خدمات آموزشی کیفی و پراکندگی های آموزشی مهمی را که برای همۀ دانش آموزان در گروه های مختلف سنی در دوران همه گیری و پس از آن وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد.

این سند به مدیران مدارس و مسئولان آموزش نمی گوید که چگونه فعالیت ها یا استراتژی های خاصی را مرد استفاده قرار دهند؛ بلکه بیشتر متوجه طراحی پرسش و پاسخ های است که مسیر دستیابی  همۀ کودکان و جوانان در آموزش کیفی  را هموار وروشن سازد

این سند بین المللی تلاش میکند از همه کودکان و نوجوانایی که قادر به یادگیری باشند حمایت کند این سند تلاش میکند مشکلات تحصیل و دسترسی به فضاهای آموزشی  را نمایان و همچنین در مرحلۀ بعدی تاب آوری، سیستم های آموزشی و ظرفیت های مدارس و معلمان و مسئولان آموزشی را مورد توجه و تقویت کند تا بتوانند در زمان بحران، خدمات آموزشی کیفی ، مستمر و گسترده ای را در اختیار همۀ کودکان قرار دهند.

کتاب «ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور در همه‌گیری کویید ۱۹ » که توصیه‌هایی برای تصمیم‌گیرندگان در سطوح ملی، ملی و آموزش و پرورش است با ترجمه «محمدرضا مقدسی» و «عفت حیدری» توسط انتشارات سخنوران در ۹۸ صفحه منتشر و بصورت رایگان د راختیار علاقه مندان قرار گرفته است .
کتاب ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور توسط  ثمره مطالعات دفتر اروبایی و آسیای مرکزی یونیسف است این کتاب تلاش کرده است

کتاب ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور از دولت ها و مقامات فرهنگی و تصمیم گیرندگان در سطوح ملی، دولت های محلی و مدارس خواسته است تا برای ارتقای کیفیت آموزشی و عادی سازی شرایط بعد از همه گیری کرونا و تعطیلی گسترده مدارس  در جهت تاب آوری مدارس، آشفتگی ها و مشکلات آموزشی اقدام کنند این راهنمایی برای برنامه ریزی بمنظور تاب آوری در مدارس است .

دانلود کتاب سیستم‌های آموزشی تاب‌آور از اینجا ممکن است .

 

دانلود کتاب تاب آوری ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 4 =