رابطه شهامت و تاب آوری چگونه توصیف میشود؟

0

رابطه شهامت و تاب آوری چگونه توصیف میشود؟ شجاعت،تاب آوری دربرابر ترس است رابطه بین شجاعت و تاب آوری قابل توجه است شجاعت بعنوان بعنوان عنصری اساسی به تاب آوری کمک می کند.

شهامت در روانشناسی مثبت گرا به عنوان یک قدرت و فضیلت اصلی شخصیت تعریف می شود که به رشد شخصی، سازگاری و بهزیستی کلی کمک می کنداین شامل توانایی مقابله با چالش ها، ترس ها و تردیدها، حتی در مواجهه با مشکلات ضمنی یا مسائل نامطلوب است.
در روانشناسی مثبت گرا، شجاعت فراتر از شاهکارهای فیزیکی است و شامل شجاعت عاطفی، شجاعت اخلاقی، و توانایی بیرون رفتن از مناطق آسایش، غلبه بر ترس، سازگاری با تغییر و پذیرش چالش ها می شود.
شجاعت بمعنای نبود ترس نیست
شجاعت در روانشناسی مثبت به عنوان مواجهه داوطلبانه و معطوف به اراده با خطر یا تعقیب یک هدف ارزشمند تعریف می شود این مستلزم وجود اراده است.
شجاعت افراد را قادر می‌سازد تا صادقانه زندگی کنند، از اصول خود پیروی کنند و بیش از حد نگران قضاوت‌های بیرونی یا نیاز به تاییددائمی دیگران نداشته نباشند پذیرش شجاعت شامل پذیرش احتمال دوست داشته نشدن، تمرکز بر مشارکت های شخصی به جای تایید خارجی، و صادق بودن به خود علیرغم انتقاد یا عدم تایید احتمالی است.
در اصل، شجاعت با توانمندسازی افراد برای عبور از چالش‌ها، وفادار ماندن به ارزش‌های خود و یافتن رضایت در اعمال و مشارکت‌هایشان در جهان، نقش حیاتی در پرورش شادی درونی ایفا می‌کند.
شجاعت به عنوان فضیلتی در نظر گرفته می‌شود که به افراد اجازه می‌دهد در حضور ترس، عدم کنترل و نتایج منفی، که اغلب شامل اعمال نوع دوستانه و توانایی رویارویی با ترس‌ها همراه با پذیرش است، انتخاب کنند که به جلو بروند.

به طور کلی، شجاعت با تقویت تاب آوری، اصالت، سازگاری و کیفیت زندگی بالاتر از طریق تمایل به رویارویی با چالش‌ها و پذیرش تغییر، نقشی مهم در روان‌شناسی مثبت بازی می‌کند.

 شجاعت در انواع سه گانه ای تعریف شده است که امکان درک مناسب تری را تسهیل میکند:
شجاعت بدنی: به اعمال شجاعانه در مواجهه با خطرات فیزیکی یا چالش ها اشاره دارد که اغلب با قهرمانی همراه است.
شجاعت اخلاقی: شامل دفاع از اعتقادات و اصول خود، حتی در مواجهه با مخالفت یا فشار اجتماعی، تقویت صداقت و اصالت است.
شجاعت عاطفی: بر رویارویی و مدیریت چالش های عاطفی تمرکز دارد که برای رشد و رفاه شخصی بسیار مهم است.
شجاعت که به عنوان توانایی مقابله با درد، سختی، خطر یا عدم اطمینان تعریف می شود، نقش مهمی در ایجاد تاب آوری دارد.

تحقیقات نشان داده است که ارتباط تاب آوری و شجاعت، همراه با سایر نقاط قوت شخصیت مانند اشتیاق و امید معنی دار است.

مطالعات هم چنین نشان داده‌ است که ویژگی‌های شخصی، از جمله شجاعت، تأثیر مهم‌تری بر تاب‌آوری نسبت به عوامل خطر دارد. شجاعت برای نجات افراد از ناملایمات، درگیری ها یا چالش های عاطفی ضروری است و به آنها اجازه می دهد تا با تهور با مشکلات روبرو شوند.

شجاعت به عنوان یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری، افراد را قادر می‌سازد تا ترس را مدیریت کنند، با اطمینان به آینده وارد شوند و از موقعیت‌های چالش‌برانگیز قوی‌تر و عاقل‌تر بیرون بیایند. در اصل، شجاعت عنصری اساسی است که افراد را قادر می سازد تا از موانع زندگی عبور کنند و منعطف و تاب آور ظاهر شوند.

شجاعت و تاب آوری ویژگی‌های درهم تنیده‌ای هستند که نقش مهمی در غلبه بر ناملایمات و چالش‌ها دارند شجاعت قدرت روانی یا اخلاقی برای رویارویی با ترس، خطر یا دشواری است، در حالی که تاب‌آوری توانایی بازگشت از تجربیات دشوار و مقاومت در برابر چالش‌ها است.

بررسی پیشینه مطالعات نشان میدهد که سه نقطه قوتی که بیشترین همبستگی را با تاب‌آوری را دارند عبارتند از  امید، اشتیاق و شهامت است که البته  دراین میان همبستگی با شجاعت است.

در واقع تاب آوری مستلزم رشد شجاعت است این مساله به ویژه در رابطه با بازیابی رضایت از زندگی پس از بیماری های جسمی سخت درمان مورد تایید واقع شده است (پرتوریوس،2010) و (جردن،2005).

هنگام ایجاد تاب آوری، افراد می‌توانند با مدیریت مؤثر ترس و استفاده از انرژی آن برای حرکت با اطمینان به جلو، شجاعت خود را افزایش دهند تاب آوری شامل بازیابی و بازسازی شکست ها و ناملایمات است، در حالی که شجاعت به افراد این امکان را می دهد که با وجود خطرات، با ترس، درد یا خطر روبرو شوند هم از این جهت است که توسعه تاب آوری موثرتر از کاهش عوامل خطر بنظر میرسد.

محمدرضا مقدسی :

شهامت، روبرو شدن است و تاب آوری ادامه دادن

 

  شهامت و تاب آوری افراد را قادر می‌سازد تا شرایط دشوار را پشت سر بگذارند.

افراد یا سازمانهای تاب آور میتوانند چالش ها را به طور موثر مدیریت کنند و آنها را بمنزله کاتالیزوری برای توسعه تاب آوری در نظر بگیرند چه بسا که به دنبال فرصت های رشد از آنها هستند و حتی دیگران را تشویق می کنند که همین کار را انجام دهند.

در مواقع عدم اطمینان و به هنگام عدم قطعیت، مانند دوران همه‌گیری کرونا، ایجاد شجاعت و  تاب آوری بسیار مهم می‌شود.

اعطای مجوز به خود برای ورود و تصدیق مبارزات و برداشتن گام‌های فعال در جهت بهبودی، جنبه‌های ضروری این فرآیند است. با تمرکز بر آنچه که میتوان کنترل کرد و تصور آینده دلخواه، افراد می توانند خود را در جهت یابی موثر چالش ها توانمند کنند.

داستان‌های تهور و تاب آوری قهرمانان در ادبیات نشان می‌دهد که چگونه افراد با ناملایمات کنار می‌آیند، رشد می‌کنند، شجاعت خود را پیدا می‌کنند و در نهایت در مواجهه با مشکلات تاب آوری بیشتری نشان می‌دهند. با تامل در این افسانه ها  بدرستی متوجه این معنا میشویم  که شجاعت، تاب آوری دربرابر ترس است این روایت ها بینش ارزشمندی را در مورد تجربه انسان در غلبه بر موانع و یافتن قدرت در زمان های چالش برانگیز ارائه می دهد.

برای توسعه تاب آوری و شهامت، افراد می‌توانند از شیوه های خاصی استفاده کنند که این ویژگی‌ها را افزایش می‌دهد.

از احساسات منفی هم استفاده کنید:تاب آوری همیشه ناشی از احساس خوب نیست، بلکه از بهتر شدن در مدیریت احساسات منفی ناشی می‌شود. این شامل تبدیل چالش ها به فرصت هایی برای رشد و خودسازی است .

سازگاری با سختی ها: تاب آوری در مورد ایجاد سازگاری مثبت با رویدادهای منفی است. این توانایی استفاده از شکست و یا تردید به خویشتن به عنوان پله هایی برای پیشرفت شخصی است.

سیستم‌های پشتیبانی را بیابید: تاب آوری در زمانهای سخت اعلب  به دوستان، خانواده، مربیان و شبکه‌های پشتیبانی تکیه میزند داشتن یک سیستم پشتیبانی قوی می‌تواند به افراد کمک کند تا چالش‌ها را به‌طور مؤثرتری هدایت کنند.

مبارزات را بپذیرید : افراد تاب آور در مبارزات خود هویتی را جستو میکنند که با نحوه غلبه بر موانع تعریف می شود گاهی ما در مبارزه با سختی ها ترجمه و معنا میشویم پذیرش سختی ها می تواند منجر به رشد شخصی و قدردانی از تجربیات گذشته شود.

 

رابطه شهامت و تاب آوری چیست؟ شجاعت سه نوع بدنی، اخلاقی و عاطفی دارد در روانشناسی مثبت شجاعت فراتر از شاهکارهای فیزیکی است شجاعت، تاب آوری دربرابر ترس است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − پنج =