سلامت روانی نسل z با تاکید بر آسیب پذیری و تاب آوری

توسط اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی برگزار گردید

0

سلامت روان نسل z با تاکید بر آسیب پذیری و تاب آوری با نگاهی مخاطرات و ویژگی های این نسل توسط اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تدریس دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری برگزار گردید .

در ایران متولدین سالهای 1370 را میتوان نسل زد نامید نسل زد هم اکنون شامل بزرگسالان و جوانان بزرگسال است که در دوره ای از ادوار تاریخی بدنیا آمده اند که شرایط و حالات و ادوات خاصی را تجربه کرده اند نیازها و تمایلات نسل زد خاص و متفاوت بوده است در ایران متولدین سالهای 1370 را میتوان نسل زد نامیدجنس تهدیدات و مخاطرات زندگی ایشان و همچنین سلامت روان ، طر فکر و توانایی و تاب آوری روانی ایشان هم از موضوعات دیگری است که شایسته توجه بیش از اینها بوده و هست .

روانشناسان و جامعه شناسان و همچنین متخصصین بازار و کسب و کار هر از گاهی از عقاید و تمایلات نسل زد و یا سرگرمی و تفریحات ایشان و یا سبک برقراری ارتباط و نوع تفریحات نسل زد گفته اند کما اینکه به همین میزان هم در باب استفاده ایشان از تکنولوژی و فن آوری های نوین گفته شده است آنچه که مسلم بسیاری از تحولات و تغییرات در دنیا یا توسط نسل زد انجام شده است یا بخاطر این نسل صورت گرفته است .

این نسل برای ایجاد تغغیرات بزرگتری در دنیا که به یقین بر سلامت و رفاه  روانی و اجتماعی نسل بشر هم تاثیر خواهد بود کماکان در حال برنامه ریزی و انجام اقداماتی است لذا بر همه سیاست گزاران و برنامه ریزان و مدیران سازمانها و یا والدین و خانواده ها واجب است که بر آشنایی و تامل هر چه بیشتر با یافته پژوهشی در زمینه سلامت روان ، ویژگی و مشخصات این نسل و همچنین آسیب پذیری و تاب آوری این نسل موثر اقدامات موثری را در نظر گیرند. مطالعات ارتباطات و نسل شناسی در این خصوص میتواند راهگشا باشد .

سلامت روان نسل z  چیزی جدا از سلامت سایر نسل ها نیست  اما  آشنایی با ویژگی های یک نسل ما  را در موثرتر بودن یاری خواهد کرد.

یک نسل شامل کلیه افرادی است که در یک بازه زمانی یکسان بدنیا آمده و زندگی کرده اند که اغلب بین چهارده تا بیست سال تعریف شده است چنین ملاحظاتی بهمراهی دستاوردهای روانشناسی رشد و سایر مطالعات همسو در زمینه های فرهنگی و اجتماعی ما را در درک بهتر توانایی و تاب آوری نسل زد کمک خواهد کرد .

 

سلامت روانی نسل z با تاکید بر آسیب پذیری و تاب آوری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.