سواد رسانه‌ای اساس تاب آوری رسانه‌ای است

0

سواد رسانه‌ای اساس تاب آوری رسانه‌ای است که بنیاد تاب آوری آگاهی است که تاب آوری انقلاب خرد ورزی است اهمیت سواد رسانه ای در زمان بحران نمود بیشتری پیدا میکند که برای پیمایش رسانه‌ای خالی از تحریف و سوگیری و در دنیای پیچیده و به سرعت در حال تغییر امروزی، ضروری و حیاتی هستند.
سواد رسانه ای به توانایی شناسایی انواع مختلف رسانه ها، درک پیام هایی که ارسال می کنند و تحلیل پتانسیل آنها برای دستکاری و سوگیری و هم چنین رژیم مصرف اشاره دارد.

دانش و آگاهی رسانه ای میتواند از مفاهیمی مانند تفکر انتقادی، مشارکت مدنی، و توانایی جهت راستی آزمایی و ارزیابی اطلاعات در عصر دیجیتال هم سخن به میان آورد.

دانش و آگاهی از چگونگی عملکرد  شبکه های اجتماعی برای تصمیم گیری آگاهانه، مشارکت فعال در فرآیندهای دموکراتیک، و پرورش جامعه مدنی و حتی جامعه ای  آگاه تر و فعال تر ضروری است.
از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری رسانه، توانایی مقاومت در برابر اختلالات خارجی، از جمله افزایش تمایلات استبدادی شدید و گسترش اطلاعات نادرست است.
جامعه تاب آور جامعه ای است که بتواند گفتمان اجتماعی را پذیرفته ،نهادینه و  حفظ کند،  جامعه تاب آور ضمن حفظ انسجام از پراکندگی اجتناب میکند و بر درد و درک مشترک تاکید دارد.

 

رادیو رسانه تاب آوری است

اساس تاب آوری رسانه‌ای آگاهی است یاهمیت موضوع بویژه در زمان بحران نمود بیشتری پیدا میکند چرا که در بحران بخودی خود احتمال بروز خطا بیشتر میشود محمدرضا مقدسی مدیر و موسس در ادامه این مطلب اضافه میکند: به نظر میرسد با توجه به ویژگی های خاصی که رادیو دارد از جمله قابلیت حمل ،ازران و اقتصادی بودن ، ضریب نفوذ و کاربر پسند بودن رادیو در آموزش و اطلاع رسانی از جنگ یا حوادث تروریستی گرفته تا بحرانهای طبیعی از قبیل سیل و زلزله هنوز هم گزینه ای بی رقیب باشد لذا با اطمینان میتوان گفت رادیو رسانه تاب آوری است.

پیشنهاد ما به شما

آگاهی و دانش و مهارت کاربران اصل است زیرا آنها را قادر می‌سازد تا بتوانند در شبکه های اجتماعی و شبکه اینترنت اخبار و مضامین را  به‌طور انتقادی تحلیل و ارزیابی کنند، و یا تعمد و پتانسیل آن‌ها را برای تحریف و سوگیری درک کنند و تصمیماتی آگاهانه بگیرند.

به چنین شرایطی سواد رسانه ای میتواند از اینفودمی هم جلوگیری کند بنظر میرسد جوامعی که درسواد رسانه ای وضعیتی بهتری دارند در تاب آوری اجتماعی هم نمره بهتری کسب کنند.

موزش سواد رسانه ای برای بزرگسالان و همچنین کودکان بسیار مهم است و این فرآیندی مادام العمر است که هم مهارت های عملی و هم دانش محیط دیجیتال را در بر می گیرد.</p>

</

p>

سواد رسانه‌ای اساس تاب آوری رسانه‌ای است اهمیت سواد رسانه ای با تاب آوری رسانه ای در زمان بحران نمود بیشتری پیدا میکند رادیو رسانه تاب آوری است

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + چهارده =