شناسایی فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان در برابر سوء مصرف مواد

0
شناسایی فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان در برابر سوء مصرف مواد موضوع اصلی این مطالعه بوده است

این مطالعه به شناسایی فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان محلۀ دروازه‌غار تهران، از طریق تحلیل تجارب زیستۀ آنان پرداخته است . روش: این مطالعه کیفی بوده و به روش مطالعۀ پایه‌ای با رویکرد استراوس و کوربین ۱۹۹۸-۱۹۹۰ انجام شده است .

محیط مطالعه، محلۀ دروازه‌غار شهر تهران در سال ۱۳۹۰ بود . برای جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبۀ عمیق و بحث گروهی متمرکز استفاده شد . درمجموع، چهارده مصاحبه با دوازده نفر انجام شد . بحث گروهی متمرکز نیز با حضور هفت نفر برگزار شد .

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که پنج عنصر اصلی، فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان را شرح می‌دهد:

۱ـ تلاش هدفمند و امید به آینده به‌منظور کسب هویت؛۲ـ به‌کارگیری استراتژی‌های حفظ خود، برای غلبه بر ۳ـ عوامل فرهنگی و جامعۀ انگ زننده، توسعه‌نیافتگی، محیط پرخطر و موضوع‌های نگران کنندۀ آن؛ ۴ـ کسب هویت؛ ۵ـ تجربۀ عوامل تسهیل کننده و مداخله‌گر .

مهم‌ترین عاملی که سایر عناصر حول محور آن، معنا و مفهوم می‌یابد و نظریۀ برآمده از مطالعه را شکل می‌دهد، کسب هویت است .

نتیجه‌گیری: از نتایج مطالعه برمی‌آید که تأیید شدن و رسیدن به ‌معنای زندگی و کسب موفقیت، عمده‌ترین مقوله‌هایی هستند که در جریان فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان محلۀ دروازه‌غار شکل می‌گیرند. این فرایند از آموزش‌های دوران کودکی آغاز می‌شود و با تلاش آنان برای غلبه ‌‌بر موانع و کسب هویت تداوم می‌یابد .

 

شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان در برابر سو مصرف مواد

 

 

شناسایی فرایند تاب‌آوری
شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان در برابر سو مصرف مواد

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.