صلاحیت پایدار تحت فشار

0

صلاحیت پایدار تحت فشار

به قلم محمدرضا مقدسی

این مطلب نخستین بار  در اولین وبسایت مددکاری اجتماعی ایران منتشر شده است

تاب آوری درد را (فرآوری) میکند و صدمات و نارسایی ها از طریق این فرآیند به سرمایه و فرصتی برای رشد و توسعه درابعاد جدید بدل شد و چنانچه این فرایند در حد بهینه کارآ وموثر نباشد شاهد انواع اختلال درمقابله وعملکرد خواهیم بود.

این اختلالات در حوزه سلامت روانی و اجتماعی میتواند شامل  : خشونت ، اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر والکل، قانون شکنی و نابه سامانی در حوزه روابط فردی وغیره باشد .
تاب آوری میتواند یک چالش دیالکتیک بین عوامل خطرساز وعوامل محافظ باشد.

صلاحیت پایدار تحت فشار

این رویکرد دیالکتیکی به این معناست که هیچکدام از عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی و سلامت پیروز دایمی و مطلق این کارزار نیستند و سلامت روانی به مراقبت ومواظبت مستمر نیازمند است کما اینکه در حوزه سلامت جسمانی و یا سلامتی اجتماعی هم اوضاع به همین منوال است .

از سوی دیگر عوامل بیماری زا و آسیب رسان هم پیروز همیشگی نیستند.
همانگونه که سلامتی جسمانی نیازبه مراقبت مستمر دارد ، سلامتی روانی نیر محتاج توجه ومراقبت است .
تحت هر شرایطی امکان رشد و توسعه فراهم و به همان میزان امکان اختلال و صدمه مهیاست.این چالش ومقابله اساس مفهوم دیالکتیک ودر تاب آوری است.
چنانچه عوامل محافظ  بیرونی و درونی کارآمد نباشند جای تردید نیست که فرد با کوچکترین عامل وتهدیدی سلامتی خود را ازدست خواهد داد.

دردهای فرآوری نشده منشاء آسیب هستند و در واقع مواجهه ومقابله موفق با عوامل آسیب رسان و شرایط پرتنش در گرو فرآیند ( فرآوری مشکلات ) است. یافت ابعاد جدید پس از تروما و صدمات بعبارت دیگررشد پس از ضربه ای با تاب آوری ممکن خواهد بود .
پروتکل های  مداخلاتی ودرمانی دیالکتیک بخوبی با مفاهیم حمایت ، مشارکت و شناخت ، مانوس و زمینه مناسبی برای مطالعه و تحقیق مددکاران ، روانشناسان و مشاوران گرامی خواهد بود.

افراد با حمایت ومشارکت در نگرانی ها و تجربیات یکدیگرسهیم میشوند و از این طریق اطلاعاتی متنوع و فراوان درباره مشکل وموضوع خود وسایرن وشیوه های مواجهه ومقابله با این مسایل جمع آوری میکنند.و درنهایت این مشارکت و حمایت اجتماعی است که طرحواره ها را اصلاح میکند.هر مساله ای حل میشود، این بیان نهایی مشارکت است.

محمدرضا مقدسی (مدرس و پژوهشگر تاب آوری)

 صلاحیت پایدار تحت فشار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − یک =