اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

در تدوین برنامه­ های آموزشی جهت بررسی وضعیت  تاب آوری آموزشی بهتر است که جهت­ گیری مذهبی، درگیری آموزشی و خوش­بینی آموزشی مورد اهداف بررسی قرار بگیرند.

تاب­ آوری آموزشی از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر نتایج آموزشی تأثیر بسزایی دارد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل تاب­ آوری آموزشی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.

روش­ ها : روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود.

 

نمونه مطالعه را ۴۳۳ دانشجوی کارشناسی تشکیل می‌دادند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مرحله ای و از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتخاب شدند. پرسشنامه­ های جهت­گیری مذهبی، خوش­بینی آموزشی، درگیری آموزشی و تاب­ آوری آموزشی توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید.

 

داده‌ها به ­وسیله تحلیل معادلات ساختاری با نرم ‌افزار AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: نتایج نشان داد که مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار است.

در این مطالعه همه مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بجز مسیر مستقیم جهت­ گیری مذهبی بر درگیری آموزشی، معنادار بودند.

 

نتیجه­ گیری:

بنابراین، در تدوین برنامه­ های آموزشی جهت بررسی وضعیت  تاب آوری آموزشی بهتر است که جهت­ گیری مذهبی، درگیری آموزشی و خوش­بینی آموزشی مورد اهداف بررسی قرار بگیرند.

 

مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 

lorestan uni home of resiliencey aas 12 98 78 3 kho

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »