مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان

0

مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

ناتوانی‌های یادگیری ، یکی از بزرگترین و شاید بحث ‌برانگیزترین مقوله‌های دانش‌آموزان است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسایی هیجانی، تاب آوری و همدلی در دانش ­آموزان با و بدون ناتوانی­ های یادگیری است.

روش پژوهش علی- مقایسه­ ای بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ ی دانش‌آموزان شهر اردبیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ تشکیل می­دهند، که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله­ای، ۱۲۰ دانش‌آموز مقطع متوسطه انتخاب و در گروه ۶۰ نفری شامل دانش ­آموز با و بدون ناتوانی یادگیری انتخاب شدند.

و پرسش­نام­ه ا­ی نارسایی هیجانی تورنتو، تاب آوری کانر و دیویدسون  و همدلی لامونیکا را تکمیل کردند.

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا (MANOVA) نشان داد که بین دانش ­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری در تاب آوری، نارسایی هیجانی و همدلی تفاوت معناداری وجود دارد.

بـه طـوری کـه تاب­ آوری و هم­دلی در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری، کم­تر و در نارسایی هیجانی بیش­تر از دانش‌آموزان بدون ناتوانی یادگیری بود

 

 

مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی

در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

 

 

مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزانبنابر همین گزارش از خانه تاب آوری نارسایی هیجانی یا  آلکسی تایمیا یک پدیده عصبی روانشناختی است که با چالش های قابل توجهی در شناخت، بیان و توصیف احساسات فرد مشخص می شود.

این شامل مشکل در شناسایی و توصیف احساسات و هیجانات است که اغلب منجر به مسائل بین فردی و روابط می شود.

آلکسی تایمیا می تواند در کنار شرایطی مانند افسردگی، اوتیسم و آسیب مغزی رخ دهد. این عارضه توسط متخصصان سلامت روان از طریق پرسش ها، پرسشنامه های خود گزارش دهی و گاهی اسکن ام آر آی تشخیص داده می شود.

گزینه های درمانی مانند درمان شناختی رفتاری (CBT) و روان درمانی می توانند به بهبود مهارت های شناخت عاطفی کمک کنند. آلکسی تایمیا یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفته می شود و بر آگاهی و بیان هیجانی تأثیر می گذارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =