اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

واقعیت مجازی‌ و اثر بخشی آن بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن

واقعیت مجازی‌ (خلق رویا) و اثر بخشی آن بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن ایده اصلی این پژوهش بوده است که در شهرستان ساری انجام شده است

واقعیت مجازی‌ (خلق رویا) و اثر بخشی آن بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن ایده اصلی این تحقیق بوده است که در شهرستان ساری انجام شده است .

مقدمه: پیش‌بینی می‌گردد، جمعیت سالمندان ایران تا سال ۲۰۵۰ به ۲۶ درصد جمعیت کل افزایش خواهد‌یافت.

بنابراین توجه به نیا‌ز‌‌های بهداشتی، سلامت روانی و جسمانی آنان بسیار حائز اهمیت است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی واقعیت مجازی‌ (خلق رویا) بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن بوده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی به روش پیش‌‌آزمون- پس‌آزمون– پیگیری همراه با گروه کنترل در‌انتظار درمان بود و جامعه آماری این مطالعه شامل۲۵۰ نفر از سالمندان زن بالای ۶۵ سال اهل ساری بوده که مبتلا به بیماری قلبی یا اعصاب و روان نبودند و از آذر تا بهمن ۱۳۹۸، از‌ طریق فراخوان شبکه‌های اجتماعی، داوطلب شرکت در پژوهش شدند.

نمونه‌گیری به روش هدفمند و شامل ۳۰ نفر از آنان بود که کمترین نمره را از پرسش‌نامه‌ی تاب‌آوری کانر-دیویدسون به‌دست آورده ‌بودند و به‌صورت تصادفی به دو گروه همتا‌‌ (سن، وضعیت اشتغال و میزان تحصیلات) ۱۵ نفره آزمایش و کنترل‌ در‌انتظار درمان تقسیم شدند.

مداخله مبتنی بر واقعیت مجازی که شامل خلق موقعیت‌های رویایی و مجزا برای یکایک مشارکت‌کنندگان بود، ‌روی گروه آزمایش انجام شد و پس از یک ماه، مطالعه پیگیری صورت گرفت. داده‌ها با نرم‌افزارSPSS  نسخه ۲۴ و  به روش کواریانس تک‌متغیره و چند‌متغیره بررسی شد.

یافته‌ها‌: تحلیل داده‌ها نشان داد که روش واقعیت مجازی‌ (خلق رویا)، اثر مثبت معناداری بر افزایش تاب‌آوری سالمندان زن داشته‌ (P<0/001 ،F=138/841) و نتایج حاصل با گذشت یک ماه از پایان مداخله نیز ثابت مانده بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، اجرای مداخله مذکور جهت ارتقاء سلامت در جمعیت سالمندان پیشنهاد می‌شود.

 

اثر‌بخشی واقعیت مجازی‌ بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن

 

resiliency.ir eldery resilience 1401 110
تاب آوری زنان سالمندان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »