پویش اجتماعی تاب آوری چیست ؟

0

پویش اجتماعی یا کارزارهای رسانه ای تاب آوری میتواند رفتارهای تقویت کننده سلامت را ترویج و رفتارهای منفی را معرفی و تقبیح کند و از این طریق موجب توسعه تاب آوری باشد
یک پویش اجتماعی تاب آوری یا کارزار رسانه ای میتواند در مناسبت های مختلف از تاب آوری اجتماعی بگوید یا حتی مبتنی بر تاب آوری جامعه ای یا صنفی و محلی باشند بهرحال ماهیتی موقت دارند یا اقدامی فصلی و مناسبتی بشمار می آیند و در طبقه بندی اقدامات پروژه ای جای خواهد گرفت که اغلب نمادین و ترویجی هستند اگرچه بسیار موثر و مفید هم باشند در حالیکه ما برای توسعه تاب آوری به چیزی فراتر از اقدامات پروژه ای نیاز داریم و آن تقویت نهاد علم و ارتقای سلامت معنوی است.
دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه این مطلب با تاکید بر این نکته که خط تولید تاب آوری مدیریت است اضافه کرد پویش های اجتماعی و کارزارهای رسانه ای اگرچه مطلوب و پسندیده و گاهی بسیار هم ضروری هستند و کارکردهای با ارزش خاص خود را دارند اما در نهایت با تاکید موکد بر این باورم که تاب آوری انقلاب خرد ورزی است و خط تولید آن مدیریت است و این چیزی است که جز با آموزش بدست نخواهد آمد.

این اقدام جمعی میتواند در معرفی ارزشهای اخلاقی و اجتماعی موثر باشد و در راه رسیدن به این هدف از شبکه های اجتماعی و فن آوری های نوین استفاده کند شبکه های اجتماعی برای نوجوانان و جوانان از جذابیت بالایی برخوردار است حتی میتوان از مشارکت خود مخاطبین هم استفاده کرد با این حال بایستی به کمییت پیام و شیوه طراحی پیام و همچنین ویژگی های مخاطبین به دقت توجه شود.

کمپین های رسانه ای می توانند ابزار قدرتمندی برای انتقال اطلاعات سلامت به مردم باشند پیام هایی که می توانند به طور مؤثر از طریق رسانه های جمعی منتقل شوند به یقین در ارتقا دانش سلامت و خودمراقبتی موثر خواهند بود

کارزارهای رسانه ای یا برپا کردن پویش اجتماعی برای توسعه تاب آوری میتواند موضوعاتی مختلفی را در بر داشته باشد از سو مصرف مواد مخدر و رفتارهای نابهنجار تا قلدری و خود زنی و سیگار و … پویش اجتماعی تاب آوری میتواند توجه و تمرکز خود را بر رفتارهای سلامت محور مثل فعالیت بدنی و ورزش ؛ مشارکت و فعالیت های اجتماعی داوطلبانه و سبک تغذیه سالم و توسعه مهربانی اجتماعی و دیگر یاری یا ارتقا سلامت معنوی و اخلاقی بگذارد

پویش اجتماعی میتواند بر سازو کارهای مدنی و اجتماعی و یا فعالیت های داوطلبانه و خیریه و یا حتی زیست محیطی و اقتصاد رفتاری متمرکز شود و از طریق ایجاد حساسیت های اجتماعی و رسانه ای با تولید محتوی جذاب و نافذ ضریب مشارکت و انسجام را افزایش و یا برخی از بد کارکردی اجتماعی و فرهنگی را در سطوح فردی و خانوادگی و اجتماعی اصلاح نماید .
محمدرضا مقدسی در خاتمه بار دیگر عنوان کرد ما برای توسعه تاب آوری به چیزی فراتر از اقدامات پروژه ای نیاز داریم و آن تقویت نهاد علم و ارتقای سلامت معنوی است اگرچه پویش های اجتماعی و رسانه ای قابل تقدیر و ضروری هم هستند .

پویش اجتماعی یا کارزارهای رسانه ای تاب آوری میتواند رفتارهای تقویت کننده سلامت را ترویج و رفتارهای منفی را معرفی و تقبیح کند و از این طریق موجب توسعه تاب آوری باشد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.