کارگاه تاب آوری انسان دشواری وظیفه

0

کارگاه تاب آوری انسان دشواری وظیفه با تاکید بر مساله فحش و ناسزا در محل موسسه دادگر برگزار شد این نشست تخصصی بنا بر اعللام قبلی به مساله ناسزا و دشنام و مطالات انجام شده در این حوزه متمرکز بود سوال اصلی این است آیا آموزش تاب آوری میتواند از خشونت های کلامی بکاهد مطالعات و یافته در این خصوص چگونه ما را هدایت میکنند ؟
نگاهی اجمالی به مفاهیم اصلی عصب و عصبانیت مطالبی بود که در ابتدای این جلسه بعنوان مقدمه ورود به بجث مورد اشاره قرار گرفتند.
نشانه های عصبی افراد و راهکارهای توسعه تاب آوری در هنگامی که تنش و پرخاش اوج میگیرد و احتمال بروز ناسزا و دشنام را افزایش میدهد بخش دیگری از مطالب مطروحه بود در ادامه چند مورد از مطالعات و پژوهشهایی موجود و حال حاضر دنیا که در ارتباط مدیریت درد و تاب آوری یافته هایی شایان توجه داشتند مورد بحث واقع شدند.

تاب آوری و توانایی برقراری ارتباط کلامی و حل و فصل کردن امور بر اساس مهربانی و بخشش در سلامت روان موثر و کارساز و ضرورتی اجتماعی بشمار می آید .

کارگاه تاب آوری انسان دشواری وظیفه ناسزا و فحاشی یا لعنت و نفرین را از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار داد.

پیشنهاد ما به شما

آرزوی صدمه و آسیب دیدن برای کسانی که به نحوی خارج از انتطار ما بوده اند و یا منشا خشم و رنجیدگی هستند بهرحال بخشی از کارکرد های کلامی انسان است بخصوص هنگامی که تاب آوری آدمی به چالش کشیده میشود میتواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد

صرف نظر از لعنت و نفرین مطالعات نشان داده است تابو یا نامشروع بودن و یا توهین به مقدسات در دشنام گویی بیشتر متداول است و بعبارتی فحاشی و دشنام گویی بیشتر در این زمینه خود را نمایان میسازد فحاشی را شاید بتوان بدکارکردی زبان نامید.
بسته بودن راه گفتگو یا عدم مهارتهای کلامی که برای حل و فصل موضوعات میتواند ضروری و کارساز باشد یکی از عوامل زمینه ای است که میتواند مورد توجه قرار بگیرد .
موضوع دیگری که در مساله تاب آوری و ناسزا گویی بایستی مودر توجه قرار بگیرد مساله مدیریت خشم ؛ مقدمات و مهارتهای مرتبط است که میتواند در توصیف و تبیین مساله خشونت های کلامی و فحاشی راهگشا باشد.

تدریس و تسهیلگری این نشست آموزشی را دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری برعهده داشتند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =