کتاب تاب آوری و مهاجرت

0

کتاب تاب‌آوری و مهاجرت

کتاب تاب‌آوری و مهاجرت نوشته مارشا اکبر است این کتاب با ترجمه محمدرضامقدسی و زهرا نیازاده توسط انتشارات مهدخت منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.روانشناسی مهاجرت تعاملات پیچیده ای از عوامل موثر بر سلامت روانی و رفتاری مهاجران را مطالعه میکند.

کتاب بر سه موضوع پژوهشی دربارۀ مهاجرت و تاب آوری تأکید دارد:

پیچیدگیِ پویایی نهادی و اجتماعی که ویژگی ذاتی نهفته در مفاهیم نظری تاب آوری است.

عدم توافقی دربارۀ انتخاب بهترین شاخص ها و مقیاس ها برای سنجش تاب آوری وجودارد.

و انگشت شمار بودن مطالعاتی که از تاب آوری برای بررسی چالش های استقرار و مهاجرت استفاده می کنند.

در بخشی از خلاصه این کتاب آمده است اصطلاح تاب‌آوری به‌طورکلی به ظرفیت بقای اشخاص، اجتماعات و سیستم‌ها در مواجهه با شوک‌ها و استرس و حتی توانایی‌شان برای متحول شدن در زمان ایجاب کردن شرایط اشاره دارد(هال و لامون، 2013). هرچند مهاجرت تقریباً همواره با چالش‌ها و اختلال‌هایی همراه است، کاربرد این مفهوم در ارتباط با استقرار و یکپارچه‌سازی مهاجران نسبتاً نوین است(فالیکوف، 2005).

به‌منظور تدوین رویه‌ها و خط‌مشی‌های اثربخش لازم است که شناخت عمیق‌تری از چگونگی تأثیر عوامل محافظ و ریسک‌های متعدد و نهادهای اجتماعی بر تاب‌آوری مهاجران به دست بیاید. مرور متون تخصصی بحث‌های کنونی و یافته‌های پژوهشی مرتبط با تاب‌آوری مهاجران را در راستای تحقق سه هدف زیر مستند می‌کند:

مقایسه و ارزیابی رویکردهای نظری گوناگون دربارۀ تاب‌آوری؛
شناسایی معیارهای تاب‌آوری و
ارزشیابی آثار تخصصی کوچکی که بر تاب‌آوری مرتبط با یکپارچه‌سازی مهاجران متمرکزند.کتاب بر سه موضوع پژوهشی دربارۀ مهاجرت و تاب‌آوری تأکید دارد:

پیچیدگیِ پویایی نهادی و اجتماعی که ویژگی ذاتی نهفته در مفاهیم نظری تاب‌آوری است؛
عدم توافق دربارۀ انتخاب بهترین شاخص‌ها و مقیاس‌ها برای سنجش تاب‌آوری وانگشت‌شمار بودن مطالعاتی که از تاب‌آوری برای بررسی چالش‌های استقرار و مهاجرت استفاده می‌کنند.تاب‌آوری اجتماعی مفهومی پیچیده، مبهم و چندوجهی است که ترسیم دورنماهایی مفید را برای درک کنش‌های انسانی در مواجهه با چالش‌ها ممکن می‌سازد. یکی از نقاط قوت مفهوم تاب‌آوری اجتماعی تأکید داشتن آن بر حک‌شدگی بازیگران اجتماعی در زمینه‌های نهادی و اجتماعی خاص است. این مفهوم از قابلیتی واقعی برای پرداختن به مناسبات قدرت و نابرابری نهادی برخوردار است.

 

 

کتاب تاب آوری و مهاجرت روانشناسی مهاجرت تعاملات پیچیده ای از عوامل موثر بر سلامت روانی و رفتاری مهاجران را مطالعه میکند. کتاب تاب آوری و مهاجرت اثر مارشا اکبر با ترجمه دکتر محمدرضا مقدسی و زهرا نیازاده ترجمه و انتشارات بهدخت آن را منتشر کرده است

روانشناسی مهاجرت تعاملات پیچیده ای از عوامل موثر بر سلامت روانی و رفتاری مهاجران را مطالعه میکند.

بهداشت روانی مهاجران، اثرات فرهنگ‌پذیری، تعصب، تبعیض و سیاست‌های مهاجرت را بر افراد، خانواده‌ها و جامعه موضوعاتی که در روانشناسی مهاجرت مورد توجه است.

مهاجران اغلب در طول دوره اسکان با عوامل استرس زا مانند ناامنی و تجربیات منفی شغلی ویا مشکلات اقتصادی مواجه می شوند که بر سلامت روان آنها تأثیر می گذارد و البته به نظر میرسد که بنا بر همین دلایل آسیب پذیر هم باشند با این وجود و علیرغم وجود این همه مشکلات مهاجران عموماً پروفایل‌های سلامت بهتری نسبت به غیرمهاجران از خود نشان می‌دهند این پدیده‌ای که به پارادوکس مهاجر معروف شده است.

چالش‌هایی مانند استرس فرهنگی، سازگاری با شیوه‌های زندگی جدید، عدم حمایت اجتماعی و تبعیض قومی می‌تواند منجر به علائم افسردگی و موانعی برای خدمات بهداشت روان برای مهاجران شود.

روانشناسی مهاجرت بر اهمیت پرداختن به موضوعاتی مانند تبعیض، بحث های سیاسی و مبارزه برای برابری که مهاجران در سطح جهان با آن مواجه هستند، تأکید می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.