مرور برچسب

انجمن ازدواج و خانواده

انجمن ازدواج و خانواده کشور

انجمن ازدواج و خانواده کشور یازدهمین نشست تخصصی انجمن ازدواج وخانواده کشور با موضوع تاب آوری زوجین در سالهای نخستین زندگی مشترک در محل آمفی تئاتر سرای محله مرزداران برگزار شد.این جلسه با حضور اعضای این انجمن، مشاوران، درمانگران و مدرسین…