مرور برچسب

برنامه تاب آوری

برنامه توسعه تاب آوری

برنامه توسعه تاب آوری (Resilience Development Program) یک چارچوب اجرایی و هدفمند است که میتوان از آن به عنوان یک برنامه اقدام یاد کرد.

توسعه تاب آوری از طریق برنامه اختصاصی R2

R2 برنامه ای کاربردی برای ارتقاء تاب آوری و بهباشی است این برنامه میتواند موجب کاهش استرس باشد این برنامه برای توسعه تاب آوری ازاصول اکولوژی اجتماعی بهره مند است این روش توسط دکتر مایکل اونگار در مرکز تحقیقات تاب آوری ارائه شده است ومی…

مطالعات تاب آوری روانشناختی

مطالعات تاب آوری روانشناختی با کلیک بر روی عناوین دریافت نمایید: تاب آوری و ارتقای سلامت کودکان تاب آوری نخبگان و افراد عادی تاب آوری و دلبستگی به خدا خوش بینی آموخته شده وانگیزش و تاب آوری تحصیلی تاب اوری رضایت زناشویی…