مرور برچسب

تاب آوری اجتماعیpdf

تاب آوری اجتماعی چیست ؟( قسمت دوم )

تاب آوری اجتماعی چیست ؟( قسمت دوم ) تاب آوری چیزی نیست که داشتن آن خوب باشد، تاب آوری ضرورت است. به همین خاطر است که گفته میشود سرمایه گذاری در تاب آوری فرصت است.افزایش قدرت مقابله، تسهیل در بازیابی ساختار و رفتارهای اجتماعی آسیب دیده…