مرور برچسب

تاب آوری اصفهان

کارگاه پروژه تاب آوری برگزارشد.

کارگاه پروژه تاب آوری برگزارشد. تلاشی موقتی با شروع و پایانی مشخص برای تولید محصول یا خدمتی منحصر به فرد را پروژه می گویند بسیاری از مداخلات برای توسعه تاب آوری به شکل پروژه ای انجام میگردد. کارگاه پروژه تاب آوری به همت دفتر…

کارگاه تاب آوری اصفهان برگزارشد

کارگاه تاب آوری اصفهان برگزارشد به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان  و باهمراهی  انجمن ازدواج و خانواده کشوردوره آموزش تاب آوری   بمدت  ۱۶ ساعت و در روزهای ۲۵ و ۲۶ و در تالار اجتماعات اداره مذکور با حضور مشاوران و روانشناسان…