مرور برچسب

تاب آوری انتشارات رشد

تاب آوری چارچوبی برای کوچینگ

کوچینگ کمک به افراد برای توسعه توانایی مقابله با استرس، ناملایمات و تغییرات مثبت است مایکل نینان، با تمرکز بر باورها، هیجان ها و رفتارهایی که موجب تقویت یا تضعیف تاب آوری می شود، راهنمای عملی بسیار خوبی برای مشاوران فراهم کرده است.

پرورش تاب‌آوری کودکان

کتاب «۸۹ بازی برای پرورش تاب‌آوری در کودکان»، به قلم دکتر اسماعیل سعدی‌پور و دکتر سمانه محمدی شمیرانی، به بررسی تاب‌آوری در کودکان بر اساس مدل تاب‌آوریِ هفت‌سی (7C) می‌پردازد

بازی برای تاب آوری کودکان

معرفی کتاب ۹۸ بازی برای پرورش تاب آوری در کودکان اثر دکتر اسماعیل سعدی پور - دکتر سمانه محمدی شمیرانی توسط انتشارات رشد در ۹۶ صفحه به چاپ رسیده است

معرفی کتاب پزشک تاب آور

بیشتر پزشکان سختی های دوره کار آموزی را تحمل می کنند و باور دارند که روزی راضی و خوشبخت خواهند شد آنان از قرار معلوم چنین اعتقادی دارند: " وقتی موفق باشم، سرانجام می توانم خوشبخت شوم " خوشبختی موفقیت به بار می آورد.