مرور برچسب

تاب آوری خانواده طاهره عزیز پور

تاب آوری سوگواری و فقدان عزیزان

تاب آوری خانواده به توانایی خانواده در مقاومت در برابر سختی ها اشاره دارد. تاب آوری فقط پشت سر گذاشتن فقدان و کنار آمدن با آشوب ها نیست، بلکه شامل سازگاری مثبت نیز می شود، یعنی بازیابی مجدد توانایی کامیابی و رشد مثبت از طریق تجربیات دردناک.…