مرور برچسب

تاب آوری در ام اس

تاب آوری برای بیماران مبتلا به ام اس

تاب آوری برای بیماران مبتلا به ام اس برگزار شد . به مهرپروردگار و به  همت انجمن ام اس کرمانشاه و با میزبانی موسسه دکتر پاپ زن اولین جلسه از دوره تاب آوری برای بیماران مبتلا به ام اس برگزارشد . اِم‌اِس Multiple Sclerosis که با…