مرور برچسب

تاب آوری در مدرسه

رابطه سبک های فرزندپروری با تاب آوری روانشناختی والدین

رابطه سبک های فرزندپروری، تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان هدف اصلی این پژوهش در تاب آوری کودکان است نتایج نشان بین سبک فرزندپروری مستبدانه و مشکلات یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مولفه های آن پیوند با مدرسه به ارتباطات دانش آموز با مدرسه و دیگر جنبه های زندگی اشاره دارد. این سازه، بازنمایی از حس دلبستگی و تعهد دانش ‏آموز نسبت به مدرسه است…

اثربخشی استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری

اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزان دارای اُفت تحصیلی پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان در سال…

کتاب تاب آوری در مدارس

مؤلفین در اثر حاضر امتیازات منابع جدید تاب‌آوری تحصیلی را مانند یک نقشه عملی می‌دانند که می‌تواند برای قوی‌سازی درونی و افزایش انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان و کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.

کارگاه تاب آوری اصفهان برگزارشد

کارگاه تاب آوری اصفهان برگزارشد به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان  و باهمراهی  انجمن ازدواج و خانواده کشوردوره آموزش تاب آوری   بمدت  ۱۶ ساعت و در روزهای ۲۵ و ۲۶ و در تالار اجتماعات اداره مذکور با حضور مشاوران و روانشناسان…

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی آکادمیک  و رابطه معلم شاگرد هدف از این پژوهش تدوین و بررسی مدلی درباره تاب آوری  بر اساس شایستگی آکادمیک  و با میانجی گری رابطه معلم-شاگرد انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل…

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی دانش آموزان

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است

تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب آوری

تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب آوری  در پژوهش حاضر میزان تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب آوری با نقش واسطه ای عزّت نفس و حل مسئله در قالب آزمون مدل معادلات ساختاری مطالعه شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیۀ دانش آموزان…