مرور برچسب

تاب آوری دفاتر تسهیلگری

کارگاه آموزشی تاب آوری دفاتر تسهیلگری

کارگاه آموزشی تاب آوری در کرمانشاه کارگاه تاب آوری اجتماعی ویژه دفاتر تسهیلگری  بمدت چهار روز در کرمانشاه برگزار شد .کارگاه آموزشی تاب آوری در کرمانشاه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تسهیلگری محمدرضا مقدسی برگزارشد …