مرور برچسب

تاب آوری سازمان

سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی

سرمایه اجتماعی میتواند به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی مطرح شود اگر بپذیریم سازمان یک سیستم باز است و باید تکانه‌های درونی و بیرونی را مدیریت کند، در واقع پذیرفته‌ایم که سازمان باید تاب‌آور باشد.

تاب آوری سازمانی در برابر فساد

پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد، انجام شده است. در این پژوهش با روش کیفی تحلیل مفهوم با رویکرد هدف‌محور، سعی ‌شد تا با استفاده از مفاهیم موجود و استدلال استفهامی، مفهوم تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد شکل…

تاب آوری سازمانی چیست؟

تاب‌آوری به معنای توانایی و ظرفیت یک سازمان در مواجهه و مقابله با بحران ها و چالش ها، و توانایی بازگشت به شرایط عادی کسب و کار، ویژگی بسیار مهمی است که سازمان ها باید برای بقا و تداوم کسب وکارشان به آن مجهز باشند.

پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی

پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی تاب‌آوری سازمانی، جزئی از سرمایۀ روانشناختی است و مفهومی است که برای مقابلۀ سازمان با مخاطرات محیطی و موقعیت‌های چالشی مفهوم‌سازی می‌شود. این مفهوم می‌تواند باعث تقویت نگرش‌ها و…

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

عوامل بوجود آورنده فشار عصبی و تنش در کار تقریبا در زندگی همه افراد وجود دارد از جمله بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، امراض گوارشی، اختلالات عصبی و روانی، عدم تعادل در برقراری ارتباطات سودمند، غیبت و جابجایی، افزایش ضایعات و تصادفات در کار…

درشرکت آب منطقه ای برگزار شد

نظام پیشنهادات یک سیستم مدیریتی است که از فکر و ایده کارکنان برای حل مسائل، نوآوری، افزایش بهره وری سازمان و بهبود وضعیت آن بهره می‌برد. این نظام امکان مشارکت و مشارکت فعال کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه پیشنهادات، ایده‌ها، و ابتکارات را…