مرور برچسب

تاب آوری مددکاران

تاب آوری بیرجند

تاب آوری بیرجند دوره آموزشی “تاب آوری” ویژه مددکاران اجتماعی و روانشناسان شاغل در مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی استان خراسان جنوبی در سالن کنفرانس مدیریت شهرستان بیرجند برگزار گردید. این دوره به همت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی…

نشستی با نمایندگان کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران

نشستی با نمایندگان کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران  در نشست صمیمانه کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان تهران (کانون کلنیک های مددکاری اجتماعی استان تهران) با محمدرضا مقدسی موسس و مدیر« خانه تاب آوری»، پیرامون انتظارات جامعه…