مرور برچسب

تاب آوری مهد کودک

تاب آوری کودکان

 تاب آوری کودکان چیزی نیست که آنها داشته یا نداشته باشند برای اولین بار در کشور کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان با حمایت و تحت امر معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه کارگاه آموزشی دو روزه ای را با عنوان ( تاب آوری کودکان…