مرور برچسب

تاب آوری نرگس زمانی

برنامه توسعه تاب آوری

برنامه توسعه تاب آوری (Resilience Development Program) یک چارچوب اجرایی و هدفمند است که میتوان از آن به عنوان یک برنامه اقدام یاد کرد.

کوچینگ شناختی رفتاری

این کتاب را می‌توان خواهرخوانده CBT (درمان رفتاری-شناختی) نامید. این کتاب، «کوچینگ» را در روانشناسی با زیربنای نظری معرفی می‌کند؛ چیزی که پیش از این بی‌سابقه بوده است.

تاب آوری راز زنده مانی و زندگانی است

تاب‌آوری به بهبود وضعیت روانی، فیزیکی، اجتماعی و روحی و عملکرد ما در شرایط سخت کمک می‌کند.تاب آوری راز زنده مانی و زندگانی است با تاب‌آوری میتوانیم آرام‌تر و مفیدتر باشیم و از تمامی لحظات زندگیمان بیشتر لذت ببریم. کسانی که تاب‌آوری کمتری…