مرور برچسب

تاب آوری نسل زد

سلامت روانی نسل z با تاکید بر آسیب پذیری و تاب آوری

افرادی که در یک بازه زمانی یکسان بدنیا آمده اند نسل نامیده میشوند در ایران متولدین سالهای 1370 را میتوان نسل زد نامید سلامت روان نسل z  چیزی جدا از سلامت سایر نسل ها نیست  اما  آشنایی با ویژگی های یک نسل ما  را در موثرتر بودن یاری خواهد کرد