مرور برچسب

تاب آوری و امنیت ملی

بررسی نقش تاب آوری در مدیریت بحران هسته ای و پرتویی

بررسی نقش تاب آوری در مدیریت بحران هسته ای و پرتویی با پیشرفت علم و تکنولوژی، سوانح فرآیندی و خصمانه به سوانح طبیعی که جزئی از فرایند زندگی بشر به شمار می‌رفتند، اضافه گردیده و هر روزه بر تعداد و تنوع آن‌ها افزوده می‌شود که این موضوع…