مرور برچسب

تاب آوری و سبک اسناد

تاب آوری و سبک زندگی

سبک زندگی بر تاب آوری تاثیری عمیقی دارد هدف از این پژوهش،تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب­ آوری نوجوانان است سبکهای اسنادی و سبک زندگی مادران می­توانند به منزلۀ پیش بینی کننده تاب آوری نوجوانان مد نظر قرار گیرند

مقالات تاب آوری ( قسمت دوم )

مقالات تاب آوری( قسمت دوم ) بمنظور تسهیل دردسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری قسمت دوم مجموعه مقالات ارایه میگردد. با کلیک برروی متن عناوین  دریافت نمایید تاب آوری و ارتقای سلامت کودکان تاب آوری و…

مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری

مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و دانش آموزان عادی  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و دانش آموزان عادی بود. روش پژوهش حاضر علی ـ مقایسه ای بود. جامعه آماری…