مرور برچسب

تاب آوری و معنویت

تاب آوری و معنویت

تاب آوری و معنویت هر دو نقش مهمی در سلامت روان و بهزیستی فردی ایفا می‌کنند.معنویت به جنبه‌های غیرمادی و ارتباط با چیزی فراتر از خود اشاره دارد که می‌تواند شامل باورها، ارزش‌ها و تجربیات معنوی باشد.

خانواده و تاب آوری آن از مسیر معنویت و مذهب

 خانواده و تاب آوری آن از مسیر معنویت و مذهب می تواند منبعی مهم برای سازگاری خانوادگی و فردی باشد. جهان بینی های مبتنی برمذهب یا معنویت، عقاید و ارزش ها، فعالیت ها و روابطی را ارائه می کنند که می تواند تاب آوری وسازگاری را تقویت کند

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان سرطان یکی از پر استرس ترین رویدادهایی است که شخص در زندگی اش می تواند با آن روبرو شود، و بیماران درمواجهه با آن، دچار ضربه و شوک می شوند. تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجهه…

چرا تاب آوری ؟

چرا تاب آوری ؟ تعدد و تنوع آسیب های اجتماعی یک مشکل جهانی است و این دغدغه مقوله ای با اندک اختلافی قابل اغماض خارج از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی در همه جای مطرح و اسباب دل نگرانی است. امروزه اختلالات رفتاری و روانی به واسطه صنعتی شدن و…

معنویت، تاب آوری و کیفیت روانی زندگی

معنویت، تاب آوری و کیفیت روانی زندگی معنویت پویا به عنوان انعطاف بخش سامانه دفاع روانی افراد در مقابل تکانش های هیجانی برآمده از پیامدهای وقایع دردناک زندگی، با ارتقاء تاب آوری روانی، عملا میانگین بهداشت و به تبع آن سلامت روان…