مرور برچسب

تاب آوری و مغز

افزایش تاب آوری اجتماعی با استفاده از علوم شناختی

افزایش تاب آوری اجتماعی با استفاده از علوم شناختی دبیرستاد توسعه علوم شناختی ورود فناوری‌های علوم شناختی به جامعه و استفاده آحاد مردم از این فناوری‌ها را مهمترین برنامه پنج سال دوم فعالیت این ستاد برشمرد. به گزارش روابط عمومی خانه…